Metall- och stålindustrin

Metall- och stålindustrin är ett av våra viktigaste kundsegment. Vår omfattande expertis gör att vi kan ta hand om allt från anläggningsdesign till körklara lösningar, från nedläggningsplanering till driftservice.

Vårt kunnande täcker processutveckling och underhåll, rådgivning vid teknikinvesteringar och outsourcing. Alla våra kundåtaganden är individuella och kräver kundspecifik planering och unika lösningar. Vi förstår de särskilda kraven och vikten av tillgängliga processer och säkerhet i arbetet i produktionsmiljön.

Vid installationer använder vi prefabricerade komponenter och optimerad logistik för effektiv projektledning och planering, kortare ledtider och minskat installationsarbete på plats. Vår noggranna projektplanering gör att material och utrustning kan flyttas och installeras på ett säkert sätt i mycket begränsade utrymmen, till exempel när det gäller smältverk.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Effektiva processer: minimerade tidskrävande och dyra driftstopp i produktionen
 • Vi snabbar på installationstiden tack vare prefabricerade komponenter som rör och tankar
 • Kompetent personal som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar och snabbt kan åtgärda avbrott och tekniska problem
 • Lyckade installationer även om omfattningen ändras: Caverion använder sina egna resurser och pålitliga underleverantörer

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice när det gäller metall- och stålanläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Vårt samarbete med Caverion har varit mycket bra. Avgörande faktorer i vårt val av partner var de mål vi satte upp inom områden som tekniskt kunnande, flexibel service och samarbetsutveckling. Vi tror att Caverion kommer att kunna nå dessa mål även i framtiden,” säger vice verkställande direktör Erkki Niska,Tornio Mill Services på Outokumpu.

Metal-og-stålindustrien

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar