Livsmedelssektorn

Vi har tjugo års erfarenhet av projekt inom livsmedelssektorn. Våra kunder har utmanande produktionsprocesser som framställer många olika livsmedelsprodukter.

Vårt kunnande skapar hög tillförlitlighet, produktivitet och säkerhet i driftmiljön. Livsmedelsfabriker har ofta flera olika produktionslinjer och maskinerna och enheterna kräver konstant övervakning och underhåll. Vi kan förbättra din produktionseffektivitet (UTE – Utrustningens Totala Effektivitet) (Overall Equipment Efficiency (OEE)) på plats – processernas användbarhet, hastighet och kvalitet utvecklas genom ett strategiskt samarbete med våra kunder. Vårt nära samarbete leder också till kostnadseffektivitet tack vare förbättrade processer och professionellt underhåll. Minskat antal fel i en process leder till en minskad mängd kasserat material, vilket i sin tur innebär besparingar för anläggningen.

Vi kan även erbjuda ett utlokaliserat team för det viktigaste underhållet för att säkerställa att anläggningen rullar på utan avbrott. Våra kunniga tekniker kan arbeta i skift på fabriker komplicerad maskinpark som kräver ständigt underhåll. Våra experter följer alla branschkrav, till exempel vad gäller hygienisk produktion.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande för livsmedelssektorn hjälper dig att uppnå

 • ökad effektivitet för processer inom livsmedelsproduktion
 • minskad materialförlust tack vare att process- och utrustningsfel elimineras
 • minimerade driftstopp tack vare förebyggande reparationer och underhåll, dygnet-runt-service och prefabricering vid installationer
 • utlokaliserade resurser och experter för varierande efterfrågan och nya kundbehov
 • minskat antal tidskrävande skador tack vare förebyggande säkerhetsarbete

Hantera alla tekniska kunskapsområden

Förutom att erbjuda förbättrade processer och tekniska lösningar för livsmedelssektorn har vi även kompetens för att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automatisering och fastighetsservice på dina anläggningar. Vi kan ta hand om allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftprestanda, energieffektivitet och att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln. 

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som ser till att efterfrågade villkor uppfylls. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervakning och brandskyddssystem via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Fødevareindustrien

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektivitet och hög tillgänglighet för industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll 
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Hållbara livscykellösningar 
 • Alla tekniska kunskapsområden från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt