Kemi-, petrokemi-, olje- och gasindustrin

Vi har stor erfarenhet när det gäller långsiktiga samarbeten med företag som är verksamma i kemi-, petrokemi-, olje- och gasindustrin. Vårt kunnande och vår avancerade teknik kan säkerställa kostnadseffektiva, avbrottsfria processer utan oplanerade, tidskrävande och dyra produktionsstopp. Vår kompetenta personal är tillgänglig dygnet runt, alla dagar och kan snabbt åtgärda tekniska problem inom produktionen. 

Vi kan ta hand om allt från anläggningsdesign till körklara lösningar, från avbrottsplanering till service under drift. Våra experter förstår de särskilda kraven på olika anläggningar och vet hur viktigt det är med tillgängliga processer, säkerhet i arbetet och miljöaspekter.

Vid installationer använder vi prefabricerade komponenter och optimerade logistiklösningar för effektiv projektledning och planering, kortare ledtider och minskat installationsarbete på plats.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Hög produktionseffektivitet tack vare förbättrade processer
 • Förebyggande reparationer och underhåll för att minimera driftstopp
 • Effektiva installationer med prefabricerade komponenter som rör, stödstrukturer för hängare, tankar och spolar
 • Tillgänglig service dygnet runt, alla dagar för att snabbt åtgärda problem
 • Outsourcing av professionell personal: ökad produktivitet, lägre kostnader
 • Avancerade renrumslösningar

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice på kemi-, petrokemi-, olje- och gasanläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmbord, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Att vi förnyar vårt avtal med Caverion visar hur nöjda vi är med vårt underhållssamarbete så här långt. Vi tror också att Caverion har kapacitet att utvecklas ytterligare som leverantör av underhållstjänster i en krävande miljö,” säger Hannu Luoto, chef för anläggningstillgänglighet och teknik på Borealis Polymers Oy.

Kemi-, petrokemi- og olie- og gasindustrien

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar