Informations- och kommunikationsteknik

Vi har länge samarbetat med företag som specialiserar sig på informations- och kommunikationsteknik. Bland annat täcker vår expertis energieffektiva datacenters, nätverkslösningar och avancerade renrum. Vi utformar och konstruerar anläggningar men kan även installera och underhålla till exempel kylanläggningar, ventilation, luftkonditionering, värmeanläggningar, brandskydd och kontrollsystem. Vi är ett stöd för kunder när det gäller konstruktion och underhåll av lokala nätverk i byggnader, men även för nätverk mellan städer och länder.

Vi förstår vikten av både fysisk säkerhet och datasäkerhet, av konfidentialitet och av minimala driftstopp

Våra projekt och arbetsgrupper uppfyller de strikta kraven för informations- och kommunikationsteknik. Vi förstår vikten av ett hälsosamt och säkert inomhusklimat – inte bara för människor utan även för utrustningen. Effektiva ventilationslösningar, optimal temperatur och luftfuktighet är en grundförutsättning. 

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Hög funktionalitet och riskkontroll
 • Utvald fastighetsteknik och automation för oavbruten, energieffektiv verksamhet
 • Optimala och energieffektiva förhållanden genom fjärrövervakning och anpassningsbar drift av fastighetstekniken
 • Pålitliga backup- och säkerhetssystem på avancerade plattformar – till exempel passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning
 • Pålitligt tekniskt underhåll
 • Minimala driftstopp tack vare förebyggande underhåll och dygnet-runt service

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation och fastighetsservice på skogs-, massa- och pappersanläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmbord, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Minimalt kapital bundet i reservdelar: optimerat lager, renovering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar