Gruvindustrin

Förbättring av processer och underhåll i gruvor kräver en pålitlig, kompetent partner. Vi har erfarenhet av projekt för gruvföretag. Vårt kunnande täcker alla aspekter, från deponering till processer, från investeringsprojekt till underhåll under gruvans hela livscykel. Våra tekniska experter känner till förhållandena och den krävande miljön i gruvor och de kan ge råd om lämpliga material.

Vi använder prefabricerade komponenter och optimerade materialflöden för att säkerställa effektiv projektledning och planering, förkorta ledtider och minska installationsarbetet på plats. Arbets- och processäkerhet är högprioriterat i alla våra projekt.

Via vårt omfattande tjänsteerbjudande för gruvindustrin får du

 • expertis inom material och installationer i utmanande gruvindustriförhållanden
 • specifikationer och kvalitetskrav för tankar och ledningar
 • minimerade driftstopp tack vare noggrann planering och prefabricering inför installationer
 • kompetenta, serviceinriktade tekniker 

Hantera alla tekniska kunskapsområden

Förutom att erbjuda förbättrade processer och tekniska lösningar för gruvindustrin utvecklar vi och hanterar fastighetstekniska system, automatisering och fastighetsservice på dina anläggningar. Vi kan ta hand om allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftprestanda, energieffektivitet och att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som ser till att efterfrågade villkor uppfylls. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervakning och brandskyddssystem via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Mineindustrien

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll 
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Hållbara livscykellösningar 
 • Alla tekniska kunskapsområden från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt