Energisektorn

Vi har lång erfarenhet av kunder inom energialstring och -distribution. Vårt kunnande garanterar säkra och effektiva processer och professionellt underhåll och bygger upp den framtida kompetensen för kraftverk och distributionsnätverk. Vi erbjuder dig outsourcing av ett lokalt team för kompetent underhåll, installationer, inspektioner och lokal drift.

Vår uppförandekod säkerställer att vi tar vårt ansvar som företag, en viktig del av verksamheten när till exempel en ny driftsmodell ska införas. Allt vårt arbete uppfyller höga krav på arbets- och processäkerhet liksom förmåga att möta tuffa miljökrav.

Tidig start på samarbetet

Genom att inleda samarbetet i början av design- och konstruktionsfasen kan vi tillhandahålla en lösning som är både ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimal. Vårt kunnande förverkligas genom effektivt projektgenomförande och genom att ta hänsyn till alla tekniska aspekter, inklusive underhåll, redan under planeringsfasen. Vi utför installationsprojekt i energisektorn över hela Europa och levererar prefabricerade produkter till hela världen.

Effektivitet genom prefabricering

I våra installationer använder vi prefabricerade komponenter, till exempel ledningar för tillufts- och utsugsfläktar samt optimerar logistiken för effektiv projektledning och planering, kortare ledtider och minskat installationsarbete på plats. Arbets- och processäkerhet är högprioriterat i alla våra projekt.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Avbrottsfri drift
 • Effektivare processer i alla typer av kraftverk
 • Minimerade driftstopp tack vare förebyggande reparationer och underhåll, service dygnet runt, alla dagar
 • Installationer som håller tidsplanen, med prefabricerade komponenter
 • Outsourcing av resurser och experter för professionellt förebyggande underhåll
 • Hög kompetens inom avveckling av kärnkraftsanläggningar

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice i anläggningar i energisektorn. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Den nya driftsmodellen hjälper oss att förnya driften och anpassa oss efter behov som ständigt förändras. Företagets framtida investeringar kommer att fokusera på ett hållbart sätt att utveckla det befintliga produktionssystemet. Vi har nått en överenskommelse med Caverion vad gäller tjänsternas omfattning och kvalitativa innehåll. Bland våra urvalskriterier fokuserade vi särskilt på erfarenhet och resurser, servicegenomförande och hållbar drift.” – Tuomas Timonen, ordförande och vd för Kemijoki Oy.

”Vi är glada över att Caverion vann det tuffa internationella anbudsförfarandet som arrangerades i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Vi sätter värde på Caverions meriter från liknande totallösningar för rörsystem till kraftverk. Det är gynnsamt för projektet att den detaljerade planeringen av högtrycksrören kan startas långt i förväg,” säger Tapani Bastman, verkställande direktör på Turun Seudun Energiantuotanto.

”Säkerhet är en av hörnstenarna i vår verksamhet och vi har även tagit hänsyn till Caverions arbete med att utveckla arbetsmiljösäkerheten. Förutom det dagliga arbetet upplever vi att avtalet ökar mervärdet när det gäller vår utvecklingsverksamhet, säger Kari Kuusela, verkställande vice direktör på Fingrid.

”Projektet är mycket viktigt för Kemijoki Oy eftersom det gör Seitakorvas maskinpark till ett av de största vattenkraftverken som skapar balanskraft i Finland. I den nya turbinens rotationshjul används nu vatten som smörjmedel istället för olja, vilket gör kraftverket miljövänligare,” säger Tuomas Timonen, ordförande och verkställande direktör för Kemijoki Oy. ”Det gemensamma projektet fördjupar vårt strategiska samarbete med Caverion. Det kombinerar båda företagens kunnande och stärker därmed kompetensen,” fortsätter Timonen.

Energiindustrien


Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Snabb leverans av högtrycksrör tack vare stort lager
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar