Bilindustrin

Vi har omfattande expertis inom processutveckling och underhåll, rådgivning vid teknikinvesteringar och outsourcing av personal i den mycket konkurrensutsatta bilindustrin. Vi vet hur viktigt det är att öka effektiviteten i processerna och tillgängligheten, och att minska oplanerade, tidskrävande och dyra produktionsstopp. Vårt nära kundsamarbete leder också till ökad kostnadseffektivitet och produktivitet.

Genom nära samarbete med våra kunder i tillverkningsindustrin kan vi förbättra din produktionseffektivitet (UTE – Utrustningens Totala Effektivitet eller Overall Equipment Efficiency (OEE)) på plats – processernas funktionalitet, takt och kvalitet. Vårt förebyggande underhåll säkerställer funktionalitet, längre livscykler och optimala investeringsprogram för utrustning och tillverkningssystem.

Vi har också professionell personal som ansvarar för planerat underhåll, tekniska installationer, byte av reservdelar och utveckling av säkerhetssystem. Förutom hög kvalitet fokuserar vi även på säkerhet i både arbete och processer.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper dig att uppnå

 • Ökad effektivitet för tillverkningsprocesser
 • Minimerade driftstopp tack vare förebyggande reparationer och underhåll
 • Avancerade värmeåtervinnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem för fordonsmonteringshallar
 • Utrustning med hög energieffektivitet som uppfyller de främsta IE3-effektivitetsstandarderna
 • Minimalt spill av dyra komponenter tack vare väl underhållen utrustning
 • Experter som är tillgängliga dygnet runt, alla dagar och snabbt kan åtgärda tekniska problem i produktionen
 • Effektiva installationsprojekt tack vare prefabricerade komponenter
 • Outsourcing av resurser och experter

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice i anläggningar inom bilindustrin. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Vi är glada över att ha en partner som utöver den systemkompetens som behövs även har omfattande erfarenhet av ordrar av den här storleken. SMP har redan kunnat förlita sig på Caverions erfarenhet och kunnande vid byggnationen av SMP-anläggningen i Neustadt an der Donau,” säger anläggningschefen, Manuel Ötsch.

Bilindustrien

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis och industrispecifika lösningar
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Pålitligt samarbete under anläggningens hela livscykel
 • All fastighetsteknik från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar