Övrig industri

Vi hjälper kunder med deras verksamhet inom flera olika industrier. Genom att samarbeta utvecklar och underhåller vi produktionsprocesser, tar hand om kostnadseffektivt förebyggande underhåll, ger råd om investeringar och erbjuder flexibla resurser och outsourcing-tjänster.

Vi är kunniga i hela den servicekedja som behövs för att planera, bygga och driva funktionella, energieffektiva, trygga och säkra industrianläggningar och andra typer av anläggningar. Vårt serviceerbjudande vad gäller underhåll kan variera från enskilda uppdrag till omfattande teknisk utveckling och förebyggande underhåll för produktionsprocesser. Vi kan även ta hand om integrerad anläggningshantering under hela anläggningens livscykel.

Vi kan säkerställa standardiserade tekniska system och en avtalad servicenivå för anläggningar som till exempel butiker och lager i ett helt land. Vi har en kort svarstid vad gäller ad-hoc-tjänster och förfrågningar. Du får tillgång till våra åtgärdande underhållstjänster dygnet runt, alla dagar.

Hanterar alla fastighetstekniska system

Vi har också kompetens att utveckla och hantera fastighetstekniska system, automation- och fastighetsservice på industrianläggningar. Vi kan täcka allt tekniskt underhåll och hantera all fastighetsservice. Våra Managed Services säkerställer driftsprestanda, energieffektivitet samt ser till att fastigheten bibehåller sitt värde under hela livscykeln.

Fastigheten kan anslutas till fjärrövervakning och hanteringstjänster som möter förväntningarna. Vi kan utveckla och installera säkerhetssystem, till exempel passerkontroll, centraliserade larmstationer, inbrottslarm, videoövervaknings- och brandskyddssystem, allt via avancerade plattformar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang.

Anden-industri


Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Industrispecifik expertis
  • Drift- och arbetssäkerhet på plats
  • Kostnadseffektiva industriprocesser
  • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll
  • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
  • Pålitligt samarbete under hela livscykeln
  • All fastighetsteknik från en kompetent partner 
  • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt, alla dagar