Industri

Industri

Vi erbjuder våra industrikunder specialkunskap, koncept och lösningar baserade på flera årtiondens erfarenhet. Vi kan öka produktionseffektiviteten genom processutveckling och tekniskt underhåll.

Hälsa, säkerhet och miljö (HSE) är högprioriterat i alla våra uppdrag. Vi betonar vikten av god arbetsmiljö, förebyggande säkerhetsarbete och incidentberedskap, liksom att minska vår miljöpåverkan och efterleva miljöföreskrifter. Vi betjänar våra kunder med hjälp av lokalt anställda experter.

Våra experter förbättrar din produktionseffektivitet (Utrustningens Totala Effektivitet/Overall Equipment Effectiveness). TAK/OEE är nyckeltal för att mäta produktionseffektivitet (TAK/OEE= Tillgänglighet X Anläggningsutnyttjande X Kvalitet). TAK mätning syftar på att eliminerar total produktionsrelaterade förluster, till exempel faktorer som sinkar processer och orsakar fel som leder till materialslöseri och förlorad produktionstid.

Genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi maximera

 • tillgänglighet
 • hastighet
 • kvalitet i produktionsprocessen 

Dessutom kan vi ge råd och stöd till våra kunder när det gäller tekniska investeringar för anläggningens hela livscykel, inklusive nya produktionslinjer och förnyelse av utrustning. Läs mer om Rådgivande tjänster. Våra Managed Services för industrin erbjuder kompetens, flexibilitet och kostnadseffektivitet, till exempel i form av utlokaliserad personal, joint ventures eller andra kundspecifika lösningar.

Tekniskt underhåll för industrin

Vårt tekniska underhåll omfattar

 • planerat underhåll
 • mekaniska installationer
 • renovering av reservdelar

Vi kan även förse anläggningen med säkerhetssystem, till exempel passerkontroll och videoövervakning, liksom branddetektorer, larm och släckningssystem. Vi ger naturligtvis en kvalitetsgaranti för de tekniska produkter som vi installerar.

Optimala lösningar för varje industrikunds behov

Vi ser till att förstå kundens behov, från individuella förfrågningar till omfattande processförbättringar och förebyggande underhåll som täcker hela livscykeln för produktionssystemen, från utlokaliserade experter till integrerad fastighetsservice. Vi är din pålitliga och ekonomiskt stabila partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. Du får en transparent tjänst från en enda leverantör med en kontaktpunkt för dina behov. Som oberoende aktör kan vi erbjuda den optimala lösningen för alla kundspecifika behov.

Läs mer om Energy Performance Contracting (EPC) och Operational Performance Contracting (OPC).

Läs mer om industrispecifika lösningar: livsmedel, gruvdrift, kemi, petrokemi, olja och gas, energimetall och stål, sjöfartsindustrin, skog, papper och massa, tillverkningsindustri, elektronik, bilindustrin, informations- och kommunikationsteknik, övrig industri

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Industrispecifik expertis
 • Drift- och arbetssäkerhet på plats
 • Kostnadseffektiva industriprocesser
 • Lägre kostnad och risk tack vare förebyggande underhåll 
 • Effektiva installationsprojekt: noggrann planering och prefabricering
 • Hållbara livscykellösningar 
 • Alla tekniska kunskapsområden från en kompetent partner
 • Teknisk service och tekniskt underhåll tillgängligt dygnet runt