Idrotts-, fritidsanläggningar och kulturhus

Vi har gedigen erfarenhet av att säkerställa effektivt underhåll och avbrottsfri drift av idrotts- och kulturhusanläggningar. Vår kunskap om vilka krav som gäller för särskilda förhållanden möjliggör ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala lösningar.

Vi säkerställer att

 • idrotts- och simhallar
 • gym
 • fritidshem
 • bibliotek
 • museer
 • teatrar
 • konserthus
 • utställningslokaler
 • parkeringsytor
 • kommunikationssystem och
 • infrastrukturlösningar

är funktionella, säkra och kostnadseffektiva.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper idrotts- och kulturanläggningar att skapa

 • funktionella, säkra och behagliga miljöer för medarbetare och besökare
 • ·optimala förhållanden och mycket nöjda användare med hjälp av till exempel automatisk justering av belysning, luftkonditionering och kylning samt anslutning till höghastighetsnätverk via fiber
 • bra inomhusklimat: ökad komfort, prestanda och lönsamhet
 • avancerade brandlarm och brandsläckningssystem
 • anläggningsövervakning och kontroll som även inbegriper hälsoaspekter som vattenkvaliteten i en simbassäng
 • byggnadsautomation som avancerad luftkonditionering och ventilationssystem för publikkomfort och is av hög kvalitet
 • förebyggande underhåll och rådgivning för hög tillgänglighet och förutsägbara kostnader
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftcenter 

Fullserviceutbud för idrotts- och kulturanläggningar

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar i idrotts- och kulturanläggningar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang.

Kunderna har ordet

”Vårt samarbete baseras på ett tillförlitligt partnerskap. Caverion levererar vad de lovar och alltid i tid. Bra och omfattande rapporter om installationernas kondition ger ökat mervärde och gör att vi kan identifiera risker och hålla oss inom budgeten.” – Marko Koivisto, fastighetschef, Tammerforshuset.

Sport-og-kultur

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimala funktioner för idrott och kultur
 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden
 • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott