Hotell och restaurang

Vi har omfattande erfarenhet av att säkerställa effektivt underhåll och avbrottsfri drift för företag i hotell- och restaurangbranschen. Vår kunskap om kraven på funktionella och säkra förhållanden möjliggör ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala lösningar.

Vårt kunnande säkerställer att fastighetsanvändare som till exempel hotell, restauranger och parkeringsservice har kommunikationssystem och tekniska infrastrukturlösningar som är funktionella, säkra och kostnadseffektiva.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper hotell och restauranger att uppnå

 • Bekväma, funktionella och säkra miljöer för medarbetare och besökare
 • Optimala förhållanden och mycket nöjda användare kan åstadkommas med hjälp av till exempel automatisk justering av belysning, luftkonditionering och kylning samt anslutning till höghastighetsnätverk via fiber
 • Energieffektiva anläggningar: minimal energiförbrukning och minimala utsläpp
 • Bra inomhusklimat: ökad prestanda och lönsamhet
 • Förebyggande underhåll och rådgivning ger hög tillgänglighet och förutsägbara kostnader
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter

Tjänster från rådgivning till underhåll

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla fastighetstekniska system och lösningar på hotell- och restauranganläggningar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. 

Kundsegment: hotell och restaurang
Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimala funktioner för hotell och restauranger
 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden
 • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott