Finans och försäkring

Vi har stor erfarenhet av att säkerställa att byggnader som används av finans-, försäkrings- och pensionsbolag är användarvänliga, energieffektiva och funktionsdugliga . Vi förstår hur viktigt det är med en avbrottsfri drift och fysisk säkerhet och datasäkerhet. Vi säkerställer att

  • kundtjänstterminaler
  • kontors- och affärslokaler
  • parkeringsytor och
  • kommunikationssystem

fungerar så bra som möjligt, både finansiellt, tekniskt och verksamhetsmässigt.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper banker och försäkringsbolag att skapa

Tjänster för hela livscykeln för hyresgäster och brukare inom finans och försäkring

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för hyresgäster inom finans och försäkring.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang. 

Kunderna har ordet

”Vår ambition är att ha ett bra planerat underhåll, högkvalitativ och kostnadseffektiv service och nöjda hyresgäster. Det operativa ansvaret inom ramen för fastighetsinvesteringar har alltid varit viktigt för Varma. Vi har valt Caverion som partner inom energihantering. Vi når våra mål genom ett bra samarbete. Vi sparar också massor när det gäller kostnaderna för fastighetsunderhåll.” – Aarne Markkula, fastighetsutvecklingschef, Varma.

”Caverion har levererat tekniska lösningar med användarvänliga och energieffektiva lösningar som är flexibla så att fastigheten kan anpassas när det gäller förändringar i företagets struktur och storlek under hela dess livscykel på 50–80 år.” – Jørgen Løfaldli, fastighetschef, SpareBank 1 SMN.

Økonomi-og-forsikring

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Optimala funktioner för lokaler inom finans och försäkring
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
  • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet 
  • Hållbarhet
  • Avtal med tydliga ansvarsområden
  • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott