Affärstjänster                                                       

Vi har gedigen erfarenhet av att säkerställa avbrottsfri drift och effektivt underhåll i anläggningar där verksamheten bygger på företagstjänster. Vår kunskap om kundspecifika krav på fastighetstekniska system möjliggör ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala lösningar. 

Vi säkerställer att

 • Kundtjänstterminaler
 • Kontors- och affärslokaler
 • Reseterminaler
 • Parkeringsytor
 • Utrustningsbås och datacenter
 • Kommunikationssystem och
 • Infrastrukturlösningar

fungerar så bra som möjligt, både finansiellt, tekniskt och verksamhetsmässigt.

Vårt omfattande utbud av tjänster hjälper fastighetsägare inom företagstjänster att skapa

Tjänster från rådgivning till underhåll

Vi kan ge hyresgäster som är specialiserade på företagstjänster råd om fastighetstekniska system och automation, ta hand om design och konstruktion, hantera och genomföra projekt, sänka energikostnaderna, täcka hela det tekniska underhållet och hantera all fastighetsservice.

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar, inklusive värme och sanitet, ventilation och luftkonditionering, kylning, elektricitet, informations- och kommunikationstjänster, samt säkerhet.

Allt på ett ställe med en komplett lösning innebär smidiga, integrerade processer samt minskad risk och lägre totalkostnad. Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang.

Forretningsunderstøttende processer

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Optimala funktioner för lokaler där man tillhandahåller företagstjänster
 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet 
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden
 • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott