Återförsäljare och logistikföretag

Vi har bred erfarenhet av att säkerställa effektivt underhåll och avbrottsfri drift för företag inom återförsäljning och logistik. Vår kunskap om kraven på funktionella och säkra förhållanden för människor, gods och fordon möjliggör ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala lösningar.

Vi säkerställer att

 • gallerior
 • lager
 • parkeringsanläggningar
 • kommunikationssystem och
 • infrastrukturlösningar

är funktionella, säkra och kostnadseffektiva.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper återförsäljare och logistikföretag att uppnå

 • Funktionella, säkra miljöer för medarbetare och besökare
 • Optimala förhållanden och mycket nöjda användare kan åstadkommas med hjälp av till exempel automatisk justering av belysning, luftkonditionering och kylning samt anslutning till höghastighetsnätverk via fiber
 • Bra inomhusklimat: ökad komfort, prestanda och lönsamhet
 • Energieffektiva anläggningar: minimal energiförbrukning och minimala utsläpp
 • Förebyggande underhåll och rådgivning ger hög tillgänglighet och förutsägbara kostnader
 • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftscenter 

Heltäckande ansvar för alla fastighetstekniska system och lösningar

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla fastighetstekniska system och lösningar för återförsäljare och logistikföretag.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. 

Retail och logistik
Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet för fastighetsanvändare
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
 • Lägre kostnader och risker
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden
 • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott