Nekilnojamo-turto-vartotojai

Fastighetsbrukare

Vår expertis inom byggteknik och underhåll säkerställer hög funktionalitet för alla fastighetsanvändare. Vi förstår behoven hos både dem som arbetar i, och de som besöker fastigheten. Optimerade förhållanden, inklusive ett bra inomhusklimat, har en stor inverkan på hälsa, trygghet och säkerhet. Vi erbjuder användarna de bästa lösningarna inom ekonomi, teknik och drift.

Vi kan övervaka och justera anläggningsförhållandena med system för byggnadsautomation och skapa angenäma miljöer, vilket leder till mycket nöjda användare. Genom att till exempel optimera temperatur, luftfuktighet och belysning i fastigheten kan man påverka människors prestationer och välbefinnande. Inomhusklimatet påverkar dessutom funktionaliteten hos utrustning och maskiner.

Djupgående kunskap om hyresgästers och brukares speciella behov

Våra meriter sträcker sig över framgångsrik planering, installation och utveckling av fastighetstekniska system och automationsamt tekniskt underhåll av exempelvis

 • Kontor
 • Gallerior
 • Hotell
 • Restauranger
 • Kundtjänst
 • Fritidsanläggningar och kulturhus
 • Banker och försäkringsbolag
 • Reseterminaler
 • Sjukvårdsinrättningar

Vi har även omfattande erfarenhet av teknisk infrastruktur, inklusive system för avfallshantering, parkeringsanläggningar och säkerhetssystem.

Ansvar för hela lösningen

Vi kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för fastighetsanvändarna.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. 

Våra tjänster täcker fastighetens hela livscykel

Du får en besparingsgaranti via serviceavtalet när vi ser över kostnadseffektiviteten för en befintlig fastighet. Energibesparingsprojekt minskar normalt energiförbrukningen med 5–20 %. Den långsiktiga avkastningen på investeringar i energieffektivitet kan vara hög. Ibland räcker det att endast se över och justera nuvarande system för att det ska leda till märkbara fördelar vad gäller kostnader och energieffektivitet.

Läs mer om Energy Performance Contracting och Operational Performance Contracting.

Läs mer om lösningar för särskilda användargrupper: Återförsäljning och logistik, Hotell och restaurang, Idrott och kultur, Finans och försäkring, Företagstjänster, Privat sjukvård, Andra fastighetsanvändare.

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
 • Minskade kostnader och risker för fastighetsanvändare
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden
 • Långsiktig planering, driftsstabilitet, förutsägbara underhållsbehov och modernisering utan avbrott