Teknikkonsulter

Vi har erfarenhet av nära samarbeten med teknikkonsulter. I våra samarbetsprojekt kan vi stå till tjänst med djupgående kunskap och utökade resurser för kunder inom både privat och offentlig sektor. Våra expertkunskaper inom tekniska system och tekniktjänster täcker hela livscykeln för fastigheter, industrianläggningar och infrastruktur. Vi kan skapa och utveckla hållbara urbana miljöer som utnyttjar digitaliseringens möjligheter och den senaste tekniken.

Vi utvecklar, installerar och underhåller byggnadslösningar som gör fastigheten funktionell, säker och energieffektiv – så att den blir ändamålsenlig och enkel att anpassa till framtida krav. Vi har även omfattande erfarenhet av avfallshantering, system för trygghet och säkerhet liksom anslutning till höghastighetsdatanätverk som till exempel möjliggör passerkontroll, kameraövervakning och audio-visuella lösningar.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar 

  • expertkunskaper inom tekniska totallösningar för fastigheter 
  • effektiva och pålitliga integrerade projektleveranser med en enda kontaktpunkt
  • professionell projektledning
  • förutsägbar kvalitet och tillförlitliga kostnadsberäkningar    

Skicklig samarbetspartner för teknikkonsulter

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang. 

Vi kan också ta hand om energibedömningar och myndighetsinspektioner. Vid behov kan vi planera och implementera de förändringar som krävs så att fastigheten är förberedd för certifieringar som LEED. 

Teknikentreprenører

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Minskade projektkostnader och risker för teknikkonsulter
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för funktionalitet, trygghet och säkerhet
  • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet 
  • Hållbarhet
  • Avtal med tydliga ansvarsområden