Konsulter

Vi har en gedigen meritlista med nära samarbeten med konsulter. I våra samarbetsprojekt kan vi stå till tjänst med djupgående kunskap och utökade resurser för kunder inom både privat och offentlig sektor. Våra expertkunskaper inom fastighetstekniska system och tekniktjänster täcker hela livscykeln för fastigheter, industrianläggningar och infrastruktur. Tillsammans kan vi utveckla hållbara urbana miljöer som använder digitaliseringens möjligheter och den senaste tekniken.

Vi utvecklar, installerar och underhåller tekniklösningar som gör fastigheten funktionell, säker och energieffektiv – så att den blir ändamålsenlig och enkel att anpassa till framtida krav. Vi har även omfattande erfarenhet av automatisk sophämtning, system för trygghet och säkerhet liksom anslutning till höghastighetsdatanätverk som till exempel möjliggör passerkontroll, videoövervakning och audio-visuella lösningar.

Vårt omfattande tjänsteerbjudande förser konsulter med

  • Expertkunskap och kostnadseffektivitet när det gäller fastighetstekniska system och projektledning
  • Helt integrerade projektleveranser med en enda kontaktpunkt
  • Förutsägbar kvalitet och tillförlitliga kostnadsberäkningar   

Skicklig samarbetspartner för konsulter

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang. 

Vi kan också ta hand om energianalyser och installationsbesiktningar. Vid behov kan vi planera och implementera de förändringar som krävs så att fastigheten är förberedd för certifieringar som LEED. 

Konsulenter

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Minskade projektkostnader och risker för konsulter
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för funktionalitet, trygghet och säkerhet
  • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet 
  • Hållbarhet
  • Avtal med tydliga ansvarsområden