Fastighetsförvaltningsbolag

Vi har ett stort utbud tjänster för fastighetsförvaltningsbolag. Vi har specialkompetens inom alla tekniska områden och erbjuder omfattande tjänster som gör att vi kan leverera fastighetslösningar som upprätthåller värdet, förlänger fastigheternas livslängd och ökar deras användbarhet.

Genom vår kunskap inom fastighetsförvaltning, underhåll och utvecklingsprojekt erbjuder vi lösningar som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala. Som oberoende aktör kan vi erbjuda den mest effektiva totallösningen.

Vårt omfattande tjänsteutbud hjälper fastighetsförvaltningsbolag att uppnå

  • Ökad kostnadseffektivitet: fullskalig underhållsförvaltning och utlokaliserad personal
  • Energieffektivisering som sänker kostnader
  • HelpDesk-tjänster och dygnet-runt-öppen fjärrservice via driftcenter  
  • Förebyggande underhåll och rådgivning ger förutsägbara kostnader

Kompletta tjänster för fastighetsförvaltningsbolag

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för fastighetsförvaltningsbolag.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för alla dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med stor kompetens och långsiktigt engagemang.  

Bygningsadministration

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Lägre kostnader och risker för fastighetsförvaltningsbolag
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för funktionalitet, trygghet och säkerhet
  • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
  • Hållbarhet
  • Avtal med tydliga ansvarsområden