Byggföretag

Vi har fina meriter gällande framgångsrika projekt och nära samarbeten med byggföretag. Genom att samarbeta utvecklar vi hållbara urbana miljöer som utnyttjar digitaliseringens möjligheter och de senaste fastighetstekniska systemen.

Vi utvecklar, installerar och underhåller tekniklösningar som gör fastigheten funktionell, säker och energieffektiv – så att den blir ändamålsenlig och enkel att anpassa till framtida krav. Våra experter kan ge mervärde och konkurrenskraft genom professionell rådgivning om hur du ska hantera komplexiteten i byggnadsautomation och tekniska lösningar.

Vi har även omfattande erfarenhet av automatisk sophämtning, system för trygghet och säkerhet liksom anslutning till höghastighetsdatanätverk som till exempel möjliggör passerkontroll, videoövervakning och audio-visuella lösningar.

Vi föredrar att använda banbrytande och energieffektiv teknik och fastighetssystem som bibehåller sitt värde på lång sikt. Globalt erkända licenser gör att vi till exempel kan installera ledningar för medicinska gaser, sprinklers och industrigas. Vi hjälper till att hitta utrymme i fastställd projektbudget och justerar våra tjänster och vårt schema efter den totala projektbudgeten

Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper byggföretag att uppnå

  • Effektiv, pålitlig och integrerad projektleverans med en enda kontaktpunkt
  • Professionell projektledning
  • Expertis inom tekniska totallösningar för fastigheter
  • Förutsägbar kvalitet och pålitliga kostnadsberäkningar    

En partner med kompletta tjänster för byggföretag

Caverion kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för byggföretag.

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för dina behov. Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. 

Vi kan också ta hand om energianalyser och installationsbesiktningar. Vid behov kan vi planera och implementera de förändringar som krävs så att fastigheten är förberedd för certifieringar som LEED.

Kunderna har ordet

”Det här projektet är utmanande – inte bara tekniskt sett, utan även på grund av den snäva tidsplanen –, så omfattande tekniskt kunnande är helt avgörande. Genom vårt tidigare arbete med Caverion vet vi att det är en mycket kompetent partner. Under avtalsförhandlingarna förstod vi att Caverion var villig att ta sig an utmaningen, så vi vet att projektet är i goda händer,” säger Kari Sundelin, byggchef på Skanska.

”Vi har haft ett bra samarbete med Caverion och båda parterna arbetar tillsammans för att skapa den bästa möjliga byggnaden för slutkunden,” säger Roar Alstad, projektledare på Skanska.

”Det här projektet är mycket krävande, eftersom arbetet utförs i affärslokaler som är i bruk hela tiden och på grund av den snäva tidsplanen. Smidigt samarbete mellan de berörda parterna är en förutsättning för framgång. Vi valde partner tillsammans med kunden och förutom den ekonomiska sidan betonades också kontaktpersonernas kommunikativa förmåga och den tekniska kompetensen. Vi tror att vi har ett team som kan överträffa kundens förväntningar,” säger Pekka Siponen från Fira Oy.

”Dixis kontors- och handelscenter har fått en fantastisk start. Det gjorde att vi också har kunnat börja med den andra fasen. Den första fasen tilldelades det första LEED Platinum-certifikat som har utdelats till ett handels- och kontorscenterprojekt i Finland. De fastighetstekniska systemen spelade en stor roll i avgörandet för certifikatet och genom att vi lyckades med det tillsammans med Caverion, lade det en bra grund inför vårt fortsatta samarbete under Dixis andra fas,” säger Timo Lehmus, chef för YIT:s verksamhetsavdelning för fastighetsutveckling.

Avdelningschefen för Veidekke Sogn og Fjordande, Svein Even Dale, säger att de valde Caverion eftersom det finns tydliga fördelar med att välja en teknisk entreprenör som kan leverera på samtliga tekniska områden och är inblandad i alla steg under projektets gång – från design till projektledning och genomförande. ”Genom att bara arbeta med en enda kontaktpunkt minskar våra projektrelaterade risker och det sparar både tid och pengar för oss. Onödiga kontakter mellan olika områden elimineras och vi kan lita på att alla tekniska system fungerar tillsammans på ett optimalt sätt.”

”KlimaTak kommer att höja byggnadens kvalitet och säkerställa ett bra inomhusklimat för eleverna,” säger projektledare Geir Garlid från Bergen kommun.

”VVO är Finlands ledande hyresägare. Energieffektivitet spelar en viktig roll i VVO:s verksamhet, eftersom den del av fastigheternas underhållskostnader som utgörs av energikostnader har ökat betydligt under 2000-talet. Under våra nya byggprojekt söker vi efter lösningar som säkerställer lämpliga och behagliga levnadsförhållanden på ett energieffektivt sätt. Projektet på Lauri Korpinens gata kommer att omfatta många sådana lösningar, inklusive automatisk behovsstyrd ventilation. Det innebär att byggnadens invånare inte aktivt kommer att behöva tänka på att upprätthålla rätt förhållanden och energieffektivitet,” säger Anna Ritonummi, projektledare på VVO.

ByggföretagKontakta oss

För mer information

Kontakta oss

Kundfördelar

  • Minskade projektkostnader och risker för byggföretag
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för funktionalitet, trygghet och säkerhet
  • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
  • Hållbarhet
  • Avtal med tydliga ansvarsområden