Genrangovai

Entreprenörer

Vårt långa och nära samarbete med generalentreprenörer har resulterat i byggnader och teknisk infrastruktur med hög tillgänglighet och mycket nöjda användare. Vi förstår utmaningarna och de särskilda kraven i din investering och ditt projekt. Våra experter kan erbjuda en ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimal lösning. Som oberoende aktör kan vi erbjuda den mest effektiva helhetslösningen – inom gränserna för den överenskomna budgeten och tidsplanen.

Högkvalitativa fastighetstekniska lösningar för entreprenörer

Vi planerar kostnadseffektiva och hållbara urbana fastigheter och miljöer som är ändamålsenliga och på ett flexibelt sätt kan anpassas till generalentreprenörers framtida krav. Våra experter säkerställer att bostäder, affärslokaler och infrastruktur är funktionella, trygga och säkra. 

Vi säkerställer miljötänk och komfort i

 • flerfamiljshus
 • kontor
 • gallerior
 • hotell
 • restauranger
 • ·offentliga byggnader
 • reseterminaler

Vår expertis garanterar säkerhet och tillgänglighet i

 • industrilokaler
 • ·vägtunnlar
Vi kan även designa och bygga
 • avancerade renrum
 • datacenter och
 • fastighetstekniska system

som säkerställer verksamhet inom produktion, forskning och i det digitaliserade informationssamhället utan driftavbrott.

Ansvar för hela den tekniska lösningen

Caverion tar ansvar för hela den tekniska lösningen, vilket innebär en tydlig budget och förutsägbara kostnader över tid för fastigheten. Våra tjänster täcker hela livscykeln. Vårt koncept Managed Life Cycle har en finansieringsmodell som bygger på ett fast pris per månad under livscykelns avtalsperiod och täcker all förbrukning av vatten, el och värme.

Vi kan ge dig en spargaranti genom ett serviceavtal när vi utvecklar kostnadseffektiviteten för en befintlig fastighet. Energibesparingsprojekt minskar normalt energiförbrukningen med 5–20 %. Avkastning på investeringen uppnås efter 1–5 år för små projekt och 8–10 år för stora projekt.

Läs mer om Managed Life Cycle, Energy Performance Contracting och Operational Performance Contracting.

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss

Kundfördelar

 • Minskade projektkostnader och risker för generalentreprenörer
 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för funktionalitet, trygghet och säkerhet
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet 
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden