Kundsegment

Vi har nöjet att hjälpa tusentals kunder i Nord-, Central- och Östeuropa. Våra kunder finns i regel inom segmenten: offentlig sektorindustrifastighetsinvesterare och -utvecklarehyresgäster och brukare och generalentreprenörer. Med vår hjälp kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. 

Som partner erbjuder vi dig:

  • Optimala förhållanden, inklusive inomhusklimat
  • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system 
  • Energieffektivitet, minskade kostnader och lägre risker
  • Effektiva installationsprojekt
  • Teknisk service och underhåll tillgängligt dygnet runt
  • Hållbara livscykellösningar
Vårt mål är att bygga långsiktiga kundrelationer genom yrkesmässig kompetens och lokal närvaro. Caverion har en stark marknadsposition och är bland de fem största aktörerna i samtliga större verksamhetsländer: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Österrike. 

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss
Offentlig-sektor

Offentlig sektor

Vi förstår utmaningarna och de speciella förutsättningarna för offentliga investeringar, fastigheter och infrastrukturprojekt.

Läs mer

Ejendomsinvestorer-og-udviklere

Fastighetsinvesterare och utvecklare

Våra tjänster förlänger fastigheternas livslängd, ökar användbarheten och håller kostnader och fastighetsvärde på målnivån.

Läs mer

entreprenører

Generalentreprenörer

Våra långsiktiga partnerskap och nära samarbeten med generalentreprenörer har resulterat i byggnader och teknisk infrastruktur med hög tillgänglighet och nöjda användare.

Läs mer

Industri

Industri

Vi kan öka produktionseffektiviteten genom processutveckling och tekniskt underhåll. 

Läs mer

Brugere-af-Bygninger

Hyresgäster och brukare

Optimala förhållanden, till exempel ett bra inomhusklimat, spelar en stor roll för hälsa, trygghet och säkerhet. 

Läs mer