Alltransport Norrköping

ServiFlex+ säkerställer service och underhållsarbete

Alltransport AB i Norrköping beslöt 2018 att det var dags att ta ett helhetsgrepp på koncernens fastighetsbestånd.

Energianvändningen var för hög och mycket av fastighetstekniken var antingen omodern eller hade uppnått sin tekniska livslängd.

Fastigheterna är substansen i bolaget och de måste skötas för att de ska kunna bibehålla och öka i värde, understryker Tomas Strid, vd Alltransport Fastighets AB på Alltransport i Östergötland AB.

För att få hjälp med att ta kontroll över de tekniska installationerna vände han sig till Caverion i Norrköping där energiingenjör Björn Liljegren gjorde en noggrann utredning med fokus på värme, ventilation samt styr- och reglerutrustning.

"Varje byggnad fick ett åtgärdsförslag som om alla genomfördes skulle ge en årlig energibesparing på cirka 20 procent" berättar Björn.

Underhållsplan

Under året som gått sedan inventeringen har Caverion skapat en underhållsplan och åtgärdat de akuta felen för att säkerställa funktionen på den befintliga utrustningen. Man har också renoverat, optimerat och bytt en del utrustning samt genomfört ett projekt där värme och ventilation installerades i en uppställningshall.

"Jag har stort förtroende för Rickhammars kompetens" säger Thomas Strid.

Rickhammar är Caverions servicechef i Norrköping, Lars Rickhammar. Han slår ifrån sig det personliga berömmet och istället pekar han på Caverions bredd och teknikernas kunskap.

"Vi har tillgång till samtliga fastighetstekniska kompetenser under ett och samma tak. Och behöver vi hjälp av tekniska specialister finns de i vår centrala organisation" säger Lars Rickhammar.

ServiFlex+

För att säkerställa kontinuiteten i servicen och underhållet av installationerna har Alltransport tecknat ett ServiFlex+ avtal med Caverion.

"Förutom det nödvändiga systematiska fastighetsunderhållet kan Caverions tekniker ge oss åtgärdsförslag när det är dags för större ombyggnader. Tillsammans med ständiga mindre och större förbättringar räknar jag med att fastigheternas energianvändning kommer att minska avsevärt på sikt" säger Thomas Strid.

ServiFlex+ avtalet innehåller också tillgång till Caverions kundportal SmartView där Thomas kan se Alltransports servicehistorik, planerade underhåll och samtliga rapporter. Han kan dessutom följa alla pågående servicearbeten i realtid.

Fakta Alltransport:

Alltransports fastighetsbestånd ligger strax intill Norrköpings centrum och den sammanlagda ytan uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter. Merparten av fastigheterna byggdes under 1950- och 1960-talen och rymmer bland annat kontor garage, tvätthallar, drivmedelsanläggning och uppställning.