Visby hamn

Nytt smart ljus över Visby hamn

Caverion har tillsammans med Energisystem installerat ett unikt dimningsbart LED belysningssystem i Visby hamn. Systemet är programmerat efter Gotlandsfärjornas turlistor och när färjorna lossas och lastas tänds armaturerna i hamnen automatiskt upp till full effekt – utan den gamla teknikens tidsfördröjning.

"Vi är jättenöjda med den nya mastbelysningen. Stuveriverksamheten har fått en jämn och godkänd belysning över hela hamnområdet. Vi jobbar kajnära och bra belysning är mycket viktig för säkerheten", säger Joakim Olsson, hamningenjör på Visby hamn, en av initiativtagarna till projektet.

För att slippa schakta för styrkablar till den nya LED–belysningen i det känsliga hamnområdet valde Caverion att installera styrning via radio. Samtliga armaturer styrs trådlöst, individuellt och kan styras steglöst med dimmer från 0 – 100 procent – utan tidsfördröjning. När det inte pågår någon verksamhet i hamnen är systemet inställt på att mastbelysningen ska lysa med cirka 20 procents effekt över hamnområdet. Det ger ett behagligt allmänljus som inte stör de boende i närheten. Även på full effekt läcker de nya strålkastarna mindre ljus åt sidorna än den tidigare mastbelysningen.

"Vi har också byggt in Astro funktion i systemet, vilket betyder att tändning och släckning av allmänbelysningen inte bara styrs av färjornas tidtabeller, utan även efter solens upp– och nergång som ju varierar kraftigt över året", berättar Gunnar Nilsson, servicechef El, Styr & Regler, Caverion Gotland.

Kan även styras manuellt

Förutom den automatiska styrningen, som huvudsakligen används, så kan operatörerna på Destination Gotland styra belysningen manuellt via ett användarvänligt webbgränssnitt på en pekdator. Även stuveriverksamheten kan styra belysningen vid oförutsedda händelser eller om någon färja är försenad.

"Stuvarna har en "panikknapp" som tänder upp belysningen till 100 procent under två timmar", berättar Joakim Olsson.

Caverion slutförde installationen våren 2019 och förutom den förbättrade arbetsmiljön har Visby hamn, tack vare det nya belysningssystemet, också kunnat optimera drifttiden av mastbelysningen. Över 3 000 färjor anlöper årligen Visby hamn så tillsammans med att den installerade effekten har minskat med cirka 40 procent, ger den moderna hamnbelysningen en avsevärd energibesparing. Minskad energiförbrukning ger också minskad miljöpåverkan.

"Den nya LED mastbelysningen är verkligen en lyckad investering. Caverion har gjort ett bra jobb och vi tittar på att installera systemet i fler hamnar", säger Joakim Olsson