Robin Löfqvist, platschef, ByggConstruct  och Sara Tingvall, huvudprojektledare  Caverion, i fläktrummet ovanför Na­nexas lokaler

Installationstätt när Nanexa bygger pilotanläggning i Uppsala Business Park

Läkemedelsbolaget Nanexa fokuserar sin verksamhet på det egenutvecklade drug delivery systemet PharmaShell®. Med avancerad ytbeläggningsteknik som kapslar in läkemedel i extremt tunna skal möjliggör Nanexas teknologi en fördröjd och kontrollerad frisättning av läkemedlet, vilket gör att det tas upp av kroppen under lång tid.

Vår teknik är en helt ny typ av drug delivery-system för läkemedelsbranschen och kan användas på nästan alla typer av läkemedel, även potenta läkemedel som cytostatika. I stället för att ta sin medicin upprepade gånger, ibland mer än en gång per dag, behöver patienten med Nanexas teknologi endast en enda injektion av läkemedlet.

Med hjälp av PharmaShell®kan sedan läkemedlet frisättas under några dagar, veckor eller ända upp till flera månader, berättar Mårten Rooth, en av Nanexas grundare. För att kunna skala upp produktionen av PharmaShell anlägger nu Nanexa en GMP-klassad* pilotskaleanläggning med hjälp av fastighetsägaren Corem i Uppsala Business Park.

– Den nya anläggningen ger oss möjlighet att tillverka eget kliniskt prövningsmaterial till fortsatta fas I-studier, samt kommande fas II- och fas III-studier. Tack vare att vi bygger två produktionslinjer i renrumsmiljö, och arbetar i isolatorer*, kan vi bedriva flera projekt samtidigt, säger Mårten Rooth.

Klövern är byggherre för projektet som utförs på totalentreprenad av ByggConstruct. Caverion projekterar och installerar renrum, ventilation, rör inklusive processkyla samt styr- och reglerteknik. Caverion installerar även rör och ventilation i en ny mindre byggnad som är avsedd för Nanexas mediaförsörjning (gaser med mera).

– Caverion har en stor del av projektet som är ett av de mest installationstäta i ByggConstructs drygt 25-åriga historia, berättar byggföretagets platschef Robin Löfqvist och fortsätter:

– Samordningen och kontakterna i det komplexa projektet förenklas av att Caverion har en huvudprojektledare. Då behöver vi bara vända oss till en person som tar våra frågor vidare. Det är strategiskt smart. Lokalerna byggs i en befintlig fastighet. Det innebär bland annat begränsad takhöjd samt skrymmande bärande stål- och limträbalkar i undertak. Det kräver noggrann projektering och noggrant montage för att anläggningens många olika system ska få plats.