Hållbar säkerhet – ett måste i en värld som efterfrågar smarta, pålitliga lösningar

Caverion Sverige, som är marknadsledande inom teknisk facility management, erbjuder basteknik som el, VS och ventilation men framför allt smarta erbjudanden inom kyla, automation, laddstationer och teknisk säkerhet. Samtliga lösningar behöver en hållbar säkerhet i grunden – här berättar Uno Lundberg och Jörgen Söderlund mer om ämnet.

Genom digital uppkoppling kan Caverion proaktivt upptäcka avvikelser och effektivisera fastighetsdriften vilket är avgörande för våra kunders hållbarhetsmål. Uno Lundberg, vd, och Jörgen Söderlund, Head of
Smart:

”Övergripande tar vi hand om all fastighetsdrift så att våra kunder kan fokusera på sin kärnaffär. Grunden är bastekniken, som ofta hanteras reaktivt, det vill säga att kunden ringer och säger att något är trasigt. Men via digital uppkoppling kan vi se att något är fel i kundens anläggning. Vi kan till exempel se att energikurvan avviker  eller att en rökdeckare är på väg att bli smutsig och måste bytas”, säger Uno Lundberg. ”Full effekt får våra kunder när vi får vara med och hantera fastighetstekniken proaktivt.”

Digitalt uppkopplade fastigheter bidrar också till hållbarhetsarbetet.

Det gäller inte minst Caverions leverans inom säkerhetsteknik. Exempelvis ger digitalt uppkopplade fastigheter möjligheter att lösa problem utan att tekniker behöver vara fysiskt på plats – vilket både minskar klimatavtrycket, kundens kostnad samt gör att man använder kompetensen rätt. Det är viktigt i en säkerhetsbransch med kompetensbrist.

”Vi pratar om “hållbar säkerhet”, och ett sätt att göra det “hållbart” är att utföra jobb på distans. Ett annat sätt är att bygga smartare så att tekniken använder mindre elektricitet och färre batterier. I säkerhetsbranschen finns en tendens att göra “extra allt”, men vi tycker att man måste ta ansvar och installera exakt vad som behövs”, säger Jörgen Söderlund.

Stora kunder, ofta inom branscher där verksamheten är skyddsvärd – exempelvis inom samhällskritisk infrastruktur – har högt ställda förväntningar på leverans. Därför behöver fastighetsteknikbolag attrahera rätt kompetens. Det gör Caverion genom att arbeta med hållbara, smarta och säkra lösningar med fokus på mångfald, kultur och säker arbetsmiljö.

Caverions förmåga att leverera energieffektiva fastigheter

Avgörande för att kunderna ska nå sina hållbarhetsmål är Caverions förmåga att leverera energieffektiva fastigheter.

”Redan idag är vi klimatpositiva så till vida att det vi hos oss kallar vårt “handavtryck” är minst fyra gånger större än vårt eget fotavtryck. Vi bidrar alltså tillsammans med våra kunder till deras minskade klimatavtryck. Det är vi väldigt stolta över och det attraherar unga civilingenjörer, energiingenjörer och medarbetare i stort”, säger Uno.

De senaste 3–4 åren har skyddsvärdet för immateriella tillgångar ökat kraftigt på grund av nätbedrägerier, phishing, hackers och trollfabriker. Diskussioner om att förbjuda kinesiska leverantörer och applikationer som TikTok har uppstått på grund av osäkerhet om vart data tar vägen.

”Tidigare var det rätt enkelt, en fönsterruta var sönderslagen och man behövde inbrottslarm, bättre passersystem eller brandlarm. De traditionella säkerhetsinstallationerna har fortfarande sin plats, men det som ökar i efterfrågan är avancerad säkerhetsteknik och driftansvar över tid. Det finns inte mycket att stjäla på kontor idag och det som finns av värde är sånt vi inte ser: kompetenser, patentritningar, affärshemligheter och prissättningsdata. För att komma åt sådant måste tjyven inte slå sönder ett fönster. Därför behöver våra kunder avancerad säkerhetsteknik där de har full kontroll”, säger Uno Lundberg.

Kundens trygghet skapas genom att Caverions arbetssätt är transparent och går att följa i realtid via en applikation. Detta förbättrar och förlänger kundsamarbetet – idealet är serviceavtal. Erfarenhetsmässigt sträcker de sig över tolv år.

”Under den tiden lär man känna varandra och vi förtjänar över tid rollen som rådgivare. Det leder till att vi kan gå från att vara reaktiva till proaktiva och bygga bland annat prediktiva servicemodeller. Vi brukar kalla det den lyckosamma spiralen”, avslutar Uno.

Vem sköter de fastighetstekniska systemen i dina byggnader och anläggningar? Vi hjälper dig med teknisk facility management!