Akut ombyggnad krävde tätare teamarbete och resulterade i en bättre arbetsmiljö

Enheten för Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation, CAST, på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge drabbades hösten 2023 av en vattenskada i desinfektionsrummet. Ett allvarligt problem som snabbt måste åtgärdas utan att vården av de svårt sjuka patienterna på avdelningen påverkades.

"Teamarbete över de vanliga gränserna och tur i oturen på CAST", säger Eva Martell, omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi har en stor organisation på universitetssjukhuset så vi kunde snabbt tillsätta nödvändiga resurser för att åtgärda vattenskadan, berättar Mats Eklöv, projektchef Caverion. Han har mer än 35 års erfarenhet av att arbeta på sjukhus i olika roller och vet vad som krävs av honom och Caverions övriga medarbetare för att utföra arbeten i den känsliga vårdmiljön.

– Det är viktigt med en tät kommunikation med verksamheten för att säkra att vården inte påverkas av
vårt arbete, understryker Mats. 

Eva Martell, omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset, berättar att personalen på CAST bedriver
högspecialiserad cancervård av både vuxna, barn och ungdomar som behöver stamcellstransplantation eller
annan typ av cellulär terapi med långa vårdtider. 

– Vården av de svårt sjuka patienterna skulle pågå som vanligt under ombyggnaden, därför var våra krav på
ett störningsfritt och noggrant genomfört arbete extra höga, fortsätter hon.

Även det för verksamheten mycket viktiga läkemedelsrummet, där både farmaceuter och apotekare arbetar flera timmar om dagen, var påverkat av vattenskadan och måste också byggas om.

– Som tur var hade vi en ledig sal dit vi kunde flytta läkemedelsrummet, berättar Eva Martell. 

Säkra den högspecialiserade vården från byggdamm

När den flytten och övriga förberedelser var klara inleddes själva ombyggnaden. Desinfektions- och läkemedelsrummen ligger mitt i avdelningen och för att säkra att den högspecialiserade vården inte påverkades av byggdamm kapslade Caverion in arbetsområdet med ett asbesttält med säkerhetssluss, där undertryck gjorde att inga partiklar riskerade att spridas till avdelningen under uttorkning och ombyggnad. Personal från sjukhuset mätte kontinuerligt luftkvaliteten på avdelningen för att kontrollera att inga partiklar läckte ut från det hermetiskt tillslutna arbetsområdet.

Eva Martell betonar flera gånger under intervjun hur väl samarbetet med Caverion fungerade och hur bra
arbetet genomfördes.

– Inget störde vården under den fem månader långa byggprocessen. Det märks att Caverions medarbetare
har en djup förståelse för att det är vårdens behov som alltid måste prioriteras, säger hon.

Bättre arbetsmiljö efter ombyggnaden

Förutom sanering och återställning efter vattenskadan omfattade renoveringen också utbyggnad av 
läkemedelsrummet som vi tog tillfället i akt att göra. Resultatet är mycket uppskattat av personalen.

– Vi har fått en mycket bättre arbetsmiljö efter ombyggnaden, båda rummen är både större och mer
lättarbetade, berättar Eva Martell.

Alaa Abugata, apotekare som arbetar i det nyrenoverade läkemedelsrummet flera timmar om dagen
instämmer.

– Jag är mycket nöjd med resultatet, säger hon.
– Vi hade tur i oturen, flikar enhetens verksamhetschef, Stephan Mielke, nöjt in.

Fakta Caverion Karolinska sjukhuset, Huddinge:

Caverion genomför sedan 2019 ”en teknisk förvaltningsentreprenad” inom Managed Operations, MSO, med fastighetsägaren Locum för Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, samt ett tilläggsavtal med sjukhuset för de lokala systemen. Det innebär att Caverion tar ett totalansvar för tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll för sjukhusets fastighetstekniska system. Även ansvar för brandskydd, elsäkerhet, reservkraft och medicinska gaser, renrum, med mera, ingår i avtalet.

Sjukhusets olika byggnader har en sammanlagd yta av cirka 500 000 kvadratmeter med en mycket stor mängd fastighetstekniska system. Dessa måste fungera dygnet runt, året runt för att den livsviktiga vården
och forskningen ska kunna bedrivas utan störningar. För att säkra detta har Caverion närmare 80 medarbetare, i samtliga tekniska discipliner, på plats på sjukhuset. Caverion bemannar även en lokal driftledningscentral som är i drift dygnet runt, årets alla dagar.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta CAST:

CAST är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation. Här genomförs flest allogena stamcellstransplantationer i landet. Allogen stamcellstransplantation (kallas också benmärgstransplantation)
går ut på att ersätta en sjuk benmärg med en frisk från en besläktad eller obesläktad donator. I benmärgen produceras våra blodceller som bildar immunförsvaret och transporterar syre runt i kroppen. Detta gör att
blodcellerna och immunförsvaret hos patienten byts ut mot donatorns vid en stamcellstransplantation. Patienterna som stamcellstransplanteras på Karolinska i Huddinge är allt från några veckor gamla till i 75-årsåldern.

På enheten vårdas också patienter som får behandling inom olika kliniska studier inriktade mot immunterapi eller annan typ av onkologisk precisionsmedicin. Såväl de kliniska som forskningsinriktade behandlingarna
genomförs i nära samarbete med andra hematologiska eller onkologiska enheter vid Karolinska Universitetssjukhuset eller andra sjukhus nationellt eller internationellt.

Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar även emot patienter från andra delar
av landet och från andra länder. Uppdraget innebär också ett huvudansvar för Region Stockholms forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet.
Sjukhuset har ungefär 16 000 medarbetare, fördelade på cirka 150 olika yrkeskategorier. Verksamheten bedrivs i huvudsak på två platser, i Solna och Huddinge.

Källa: karolinska.se