Rörledningar med små dimensioner

Caverions enhet för rörledningar med små dimensioner levererar system till framför allt industriprocesser, exempelvis vid pappers- och stålframställning med höga precisionskrav. 

Vi har gedigen erfarenhet av cirkulationssystem för smörjmedel samt hydraulik, pneumatik och rör för varm olja.

Projektgenomförande innefattar design, prefabricering, installation och spolning.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss