Rörledningar med små dimensioner

Caverions enhet för rörledningar med små dimensioner levererar system till framför allt industriprocesser, exempelvis vid pappers- och stålframställning med höga precisionskrav. 

Vi har gedigen erfarenhet av cirkulationssystem för smörjmedel samt hydraulik, pneumatik och rör för varm olja.

Caverion levererar tjänster för rörledningar med små dimensioner globalt.

Projektgenomförande innefattar design, prefabricering, installation och spolning.

Prefabriceringen av hydrauliska rör sker vid verkstaden i Ylivieska i Finland, där vi kan utnyttja vår teknik för induktions- och kallbockning till fullo. Det är mycket viktigt att hydrauliska rör är helt rena på insidan. Vi rengör, målar och oljar in rören vid vår verkstad i Ylivieska. I vårt tjänsterbjudande ingår även betning i svavelsyra.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss