Process- och lagringstankar för industrin

Caverion har levererat process- och lagringstankar i över 60 år. Vi har byggt hundratals stora tankar på plats och mängder av tankar i våra verkstäder. Vi tillverkar lagringstankar i kolstål, rostfritt stål, syrafast stål och duplexmaterial.

Våra globala tankleveranser

  • Trycksatta tankar och tankar utan tryck (t.ex. gastankar)
  • Tankar för brännbara vätskor (t.ex. bränsletankar)
  • Massalagringstorn för pappers- och massaindustrin
  • Tankar för petrokemiprodukter (t.ex. oljetankar, kemikalietankar)
  • Tankar för energi- och livsmedelsindustrierna (t.ex. lagringstankar, processtankar)
  • Biogastankar och reaktorer
  • Destillationstorn och reaktorer
  • Verkstadstankar

Caverion konstruerar process- och lagringstankarna enligt standarderna EN 13445 och EN 14015.

 

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss