Lagringstankar för flytande naturgas - LNG 

Caverion levererar sedan länge lagringstankar för flytande naturgas (Liquefied Natural Gas - LNG) till Europa och resten av världen. Bland annat var vi med och byggde LNG-terminalen i Nynäshamn, den största i sitt slag i Östersjöregionen. 

Design och konstruktion av LNG-tankar är mycket utmanande, eftersom tankarna ofta har en diameter och höjd på tiotals meter. Gasen måste dessutom hållas vid –162 °C för att vara flytande.

Våra specialkunskaper och kvalitetssäkringsprocesser hjälper oss att möta utmaningarna som uppstår vid arbete med olika material. Nästan alla tanksvetsfogar inspekteras med provningsmetoder som inte förstör fogarna.

Caverion levererar LNG-tankar globalt


  • Projektgenomförande: Design, tillverkning och installation av LNG-tankar
  • Tekniskt underhåll

 

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss