Building Performance

Se filmen

Vi lever i osäkra tider, det har vi blivit varse, inte minst på senare tid. Klimatutmaningar har länge definierat vår tillvaro, sedan stängde Corona ner världens gränser och utrymmen.

Säkert är att ingen i vår generation kommer att glömma 2020, effekterna kommer att göra sig påminda i månader, kanske år. Oavsett, medan vi tacklar stundens utmaningar behöver vi samtidigt sikta framåt.

FN är tydliga med att klimatförändringarna kommer att påverka alla människor. och vi ser redan idag omtumlande väder och höjda havsnivåer. Vi måste handla. Nu.

Precis som när det gäller Corona, är klimatutmaningar något vi måste kämpa med tillsammans. Vi måste inse att våra val påverkar andra och vår gemensamma framtid. Våra val räknas.

I en gemensam framtid kommer städer att spela en avgörande roll.  Varför? Städer står för mer än 70 % av världens totala CO2-utsläpp samt en tredjedel av världens energianvändning. Bara inom EU står byggnader för  40 % av energianvändningen. År 2050 beräknas 70 % av världens befolkning bo i städer.

Det råder inga tvivel att städerna med sina byggnader, industrier och infrastruktur kan skapa en bättre framtid för vår värld.

Hur påverkar städer oss som människor? Hur påverkar de vår framtid?

Städerna vi bygger påverkar mer än klimatet. De påverkar oss också som människor och individer. Hur vi bor och arbetar påverkas av de miljöer vi skapar runt omkring oss. Vi spenderar trots allt 90% av våra liv inomhus. 

Ursprungligen betydde ett hus skydd från faror och vädrets makter, som kyla, regn, vind och snö. Idag kan en fastighet upptäcka vem som finns på insidan och av vilka skäl. Fastigheten har koll på väderleksförhållanden och ställer automatiskt in sina system, den känner av besökarnas behov och rapporterar själv in avvikelser i sina tekniska system. Inom en snar framtid kommer byggnader dessutom att interagera med varandra. Uppkopplade till områdets nät kommer fastigheterna att vara en tillgång i stadens ekosystem.

Det är därför som vi på Caverion frågar oss varje dag: hur kan vi få fastigheter, infrastruktur och industrier att arbeta i harmoni för de människor som är beroende av smarta fastigheter?

Den smarta staden kommer inte behöva uppfinnas från grunden. Den smarta staden skapas när vi gör varje befintlig – och ny - byggnad lite smartare, lite mer intelligent, lite mer hållbar. Byggnad för byggnad. Den smarta staden skapas med målet att göra livet för sina innevånare hälsosammare, tryggare och mer bekvämt, med ett löfte om att se till att omgivningarna hjälper till att minska i stället för att skapa klimatavtryck.

Vill du veta mer om smarta städer, Smart Technologies och om hur Caverion möjliggör framgång och välbefinnande? 
Prenumerera på vårt nyhetsbrevOm Caverion

Vi älskar att stötta våra kunder med goda råd som syftar till hållbara vinster, och vi drivs av vårt gemensamma syfte – att möjliggöra resultat och välbefinnande i smarta och hållbara omgivningar.

Vi förstår att sättet på vilket människor bor och arbetar, formas av de omgivningar vi skapar runt omkring oss. Det börjar redan när vi tar vårt första andetag.  Vi lär, växer och utvecklas i anpassade utrymmen. Vi spenderar vår mesta tid inomhus, i byggnader av betong, glas, trä och stål. Utrymmena formar oss som individer. De påverkar våra livsval, våra karriärer, våra vänskaper, våra kärlekar. I det yttersta vårt materiella, känslomässiga och fysiska välmående.

Inom dessa uppbyggda miljöer – från byggnader till industrilokaler, via infrastrukturen som förenar dem, är teknik en nyckelkomponent. Men, det handlar inte bara om själva tekniken, det handlar om den påverkan tekniken kan ha när vi optimerar dessa miljöer via kunskap, nyfikenhet och välbeprövad erfarenhet.

Det handlar om att förstå människornas, företagens, byggnadernas och städernas livscykler. Att knyta allt samman. Att titta på varje utrymme skapat av människan som en möjlighet att koppla samman vad vi tidigare lärt för att utveckla framåt. Vi frågar oss ständigt: Hur får vi byggnader, infrastruktur och industrier att arbeta i harmoni för de människor som använder dessa? 

Vi är del i ett store eko-system, med en egen livscykel som inkluderar våra barn och barnbarn. Vi vill förbättra resultatet inom varje område och vi vill vara stolta över vad vi skickar vidare. Vi vill trygga välbefinnandet hor människor, företag  och planet.  Det handlar om hållbara vinster. Om att skapa smarta miljöer där vi lever bättre, arbetar mer produktivt, reser säkrare och utforskar mer.

Så det handlar om mer än teknik. Det handlar om att bygga rätt för att utveckla sättet vi bor och arbetar. Idag, i morgon och alla dagar – det handlar om Building Performance


Visste du att?

Den globala C02 utvecklingen visar en dramatisk ökning de senaste 50 åren.

CO2 emissions


2019 sänkte Caverion kunders energianvändning med 72 000 MW/h genom upplägget Energy Performance Contracting (EPC).

Detta motsvarar en genomsnittlig årsenergianvändning för 30 000 3-rummare.


EPC-hankkeet


Den årliga energibesparingen via våra Energy Performance Contracting (EPC) är tre gånger högre än Caverions egen energianvändning i Caverions egna byggnader i 11 länder.

 

Caverions energianvändning i byggnader | Minskande trend

indirect energy consumption


Besparingar via EPC för våra kunder under 2019 är tre gånger högre än Caverions egen energianvändning i våra byggnader.

2019 EPC energy savings