Nyheter 2014

03.07.2014 | 00:00

Caverion utför stamrenovering och installerar fjärrvärme för Kopparstaden

Caverion har fått uppdraget att genomföra en stamrenovering av 126 lägenheter åt Kopparstaden som är Falu kommuns största fastighetsbolag med kvarboende.

Detta är ytterligare ett av flera liknande uppdrag Caverion genomfört för Kopparstaden. Denna gång handlar det om två relativt lika byggnader i fastighetsbeståndet.
Hyresgästerna i fastigheten kommer att bo kvar i sina lägenheter under renoveringen.

I samband med stamrenoveringen kommer kök, badrum och wc-rum att byggas om. Även tvättstugorna kommer att renoveras. Dessutom kommer kallvattenledningarna i huvudstråk i källare att bytas ut.
Caverion kommer också att installera fjärrvärme för fastigheten när man stamrenoverar.

-    Det här är ett projekt som ska genomföras snabbt, till låg kostnad och med hög kvalitet, och vi kommer att arbeta målinriktat för att hålla oss inom tids- och kostnadsramarna, säger Jörgen Teledahl, installationschef från Caverion.

Caverion har tidigare genomfört flera stamrenoveringar för Kopparstaden.
Tillbaka