Nyheter 2014

27.06.2014 | 00:00

Caverion hjälper Crown Nordic LEED-certifiera Fatburen

Caverion har fått förtroendet från Crown Nordic Management att vara med och LEED-certifiera fastigheten Fatburen på Södermalm i Stockholm.

LEED eller Leadership in Energy & Environmental Design är ett miljöklassningssystem av byggnader som är utvecklat i USA. Det bygger på standarder som ser likadana ut i hela världen. Syftet med LEED är att minska negativa hälso- och miljöeffekter.

-    Vi är oerhört glada att Caverion fått förtroendet att delta i certifieringen. Att genomföra en LEED-certifiering ligger helt i linje med våra värderingar om ansvar och att arbeta för ett hållbart samhälle. I en tid där miljö- och energifrågor är centrala känns det viktigt att vara med från början i certifieringsarbetet, säger Martin Vujicic, områdeschef hos Caverion.

Det finns fyra nivåer av LEED-certifiering, Certifierad, Silver, Guld eller Platinum.
Crown Nordic Management har siktet inställt på Guld för fastigheten Fatburen

Det arbete som kommer att göras är kortfattat att byggnadens miljöprestanda bedöms utifrån dessa områden: närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås i certifieringen för till exempel hög innovationsnivå i projektet eller regionala hänsynstaganden.

Caverions uppdrag består i att projektleda och beskriva hur driftentreprenören och fastighetsägaren arbetar med media, driftplaner, klimat, miljö, sophantering m.m. Uppdraget huvudprojektleds från Tyskland genom företaget Drees & Sommer.

Caverion ansvarar sedan tidigare för Fatburens fastighetsdrift med tillsyn och skötsel samt även för felavhjälpande underhåll för fastigheten och för uppdraget att driva fastighetens konferenscenter, företagscenter, reception m.m.
Tillbaka