Nyheter 2014

22.05.2014 | 00:00

Caverion bygger renrum för Bactiguard

Caverion har fått i uppdrag att bygga renrum för produktion av medicintekniska produkter i Bactiguards nya lokaler i Botkyrka.

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan - länder med höga krav på sin sjukvård. Bactiguards produktportfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll, samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.

Projektet drivs som en totalentreprenad och innefattar förutom byggnation av själva renrummet och teknisk försörjning även validering av lokalerna. 
Den totala ytan för renrummen är cirka 550 kvm och utformningen kommer att uppfylla alla GMPs krav och regler för renrum och innehålla lokaler med renhetsklass D och C. 

Projektet startar omgående och renrummet ska vara klart i september 2014 med validering under oktober och november.

För mer information kontakta:
Tomas Hörman, Distriktschef Cleanroom, Caverion, tfn: 070-618 80 52
Anders Konradsson, Projektledare, Caverion, tfn: 070-819 44 81
Tillbaka