Nyheter 2014

25.04.2014 | 00:00

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Positiv utveckling i orderstock och EBITDA

Nettoomsättning:
591, 3 (607,9) MEUR, minskade med 3%. Nettoomsättningen ökade med 1% för motsvarande period med jämförbar valutakurs.

EBITDA:                    
exklusive engångsposter uppgick EBITDA till 13,1 (12,2) MEUR eller 2,2% av nettoomsättningen (2,0%).

EBITDA inklusive engångsposter uppgick till 9,6 (9,4) MEUR, eller 1,6% av nettoomsättningen (1,5%).

I Sverige förbättrades lönsamheten enligt plan jämfört med föregående år.

Projekt i Norge minskade lönsamheten under det första kvartalet, men lönsamheten väntas förbättras under 2014.

En engångsbetalning på 3,5 MEUR avseende slutreglering av ett gammalt exportprojekt i den danska verksamheten på grund av konkurs hos en joint venture-partner.

Kassaflödet efter investeringar:
-16.9 (-2.2) MEUR
Belastat av förskottsbetalningar av IT-licenser och investeringar på 5,8 MEUR samt en engångsbetalning på 3,5 miljoner euro för en slutreglering som nämns ovan.

Rörelsekapital:       
64,5 (87,2) MEUR vid slutet av mars.

Orderstock:             
1 335,3 (1 315,2) MEUR vid slutet av mars.

Nyckeltal

EUR million

1-3/14

1-3/13

Change

1-12/13

Revenue

591.3

607.9

-3%

2,543.6

EBITDA

9.6

9.4

2%

70.9

EBITDA margin, %

1.6

1.5

 

2.8

EBITDA excluding non-recurring items

13.1

12.2

7%

81.6

EBITDA margin excluding non-recurring items, %

2.2

2.0

 

3.2

Operating profit

3.9

4.3

-8%

49.4

Operating profit margin, %

0.7

0.7

 

1.9

Net profit for the period

1.9

2.8

-34%

35.5

Earnings per share, basic, EUR

0.01

0.02

-27%

0.28

Working capital

64.5

87.2

-26%

46.0

Operating cash flow after investments

-16.9

-2.2

 

74.2

Interest-bearing net debt, end of period

104.1

 

 

86.5

Gearing, end of period, %

46.6

 

 

34.6

Personnel, average for the period

17,375

18,381

-5%

18,071

 

Ord från VD Fredrik Strand: Vi går vidare till nästa steg i vår strategi

"Caverion har unika möjligheter att vara en föregångare på marknaden för fastighets- och industritjänster i framtiden. Detta på grund av den avancerade branschkunskap och kompetenta medarbetare inom Caverion i kombination med de möjligheter som presenteras i den digitala, alltid uppkopplad världen.

Efter den framgångsrika inledningen av det nya bolaget kommer vi nu att gå in i nästa steg i vår strategi: Från fixarfasen till uppbyggnadsfasen och sedan går vi vidare till skapar och utvecklingsfasen, där vi koncentrerar oss på att bygga det vinnande teamet och utveckla våra tjänster. Vår vision är att vara en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrier. För att nå vår vision behöver vi en stark image, innovativa och avancerade lösningar, utmärkt ledarskap och operational excellence. Om dessa fyra mål uppfylls på ett korrekt sätt, kommer de att göra det möjligt för tillväxt och lönsamhet. Tillsammans utgör dessa våra sex strategiska fokusområden. Vi har också infört ett nytt sätt att se på vårt erbjudande till våra kunder, vilket kan beskrivas bäst som en matris av serviceområden, discipliner och kundsegment.

Jag tror verkligen att man kan göra skillnad med bra människor. Och för att få goda människor att utföra arbete på ett korrekt sätt behövs utmärkt ledarskap. Det är så, vi som företag, kommer att göra skillnad.

Jag välkomnar alla våra aktieägare att vara en del av den här resan tillsammans med oss.

Marknadsutsikter för Caverions tjänster 2014

Ökningen av teknik i byggnader, krav på energieffektivitet, ökad digitalisering och automatisering, allt kommer främja efterfrågan på Caverions tjänster under de kommande åren. Möjligheten att växa inom service-och underhåll inom hela Caverion koncernen är fortfarande gynnsam under 2014. Eftersom tekniken i byggnader ökar förväntas behovet av nya tjänster och efterfrågan på livscykellösningar öka. Nya investeringar i byggsystem förväntas öka något och positiva tecken kan ses i anbudsaktivitet. Växande offentliga investeringar och behovet av renoveringar och reparationer förväntas vara de viktigaste faktorerna bakom tillväxten. En skärpning av miljölagstiftningen kommer att förbättra tillväxtpotentialen i energieffektivitetstjänster. Miljöcertifieringar och energieffektivitet kommer att vara viktiga faktorer som gör att fastighetsägarna uppgradera sina fastighetsvärden. Ett ökande antal fastigheter kommer att anslutas till fjärrövervakning via kontrollrum.

Guidelines 2014

Caverion upprepar de utsikter och guidelines för 2014 som meddelades den 28 januari, enligt vilka Caverion uppskattar att koncernens omsättning för 2014 med jämförbara valutakurser kommer att ligga kvar på föregående års nivå och EBITDA för 2014 exklusive engångsposter kommer att växa klart till 90-110 MEUR.

Under 2014 kommer ökningen av EBITDA att ske genom att förbättra den operativa effektiviteten, öka inom service-och underhållsverksamhet samt öka projekttverksamheten i Tyskland. De eventuella förändringarna i det allmänna makroekonomiska läget kan ändå ha en effekt på Caverions verksamhet och kunder.

 
Ett enda operativt segment

Styrelsen för Caverion Corporation beslutade den 27 januari 2014 att Caverions externa rapporteringsstruktur kommer att ändras den 1 januari 2014 för att bättre matcha företagets nya ledningsstruktur och affärsområden. Segmenten som baserats på geografiska områden (Building Services Northern Europe och Building Services Central Europe) ersätts av ett enda operativt segment, som också kommer att omfatta koncernens tjänster och andra objekt. Eftersom Caverions etablering av både service- underhåll- och projektverksamheter har utvecklats starkt i alla länder. Denna delårsrapport är den första som bygger på den nya rapporteringsstrukturen. Förändringen av rapporteringsstruktur har ingen effekt på koncernens strategiska mål.

Här finns hela rapporten att läsa på engelska

Tillbaka