Nyheter 2013

24.06.2013 | 00:00

Leksand kommun tecknar avtal med YIT för en grönare miljö

Leksands kommun och Leksandsbostäder AB har tecknat ett avtal med YIT Sverige AB för att genomföra ett energitjänsteprojekt. Projektet omfattar ca 180 000 kvm hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler vars upprustning finansieras med garanterade energibesparingar.

Första steget är att en kartläggning av fastighetsbestånden för att fastställa vilka åtgärder som krävs. Därefter har kommunen och bostadsbolaget möjlighet att avropa åtgärder under de närmaste fyra åren. Projektet kommer fullt utvecklat att ge 30-40 personer sysselsättning per år.

- Vi är stolta för att få vara med och bidra till en grönare miljö i Dalarna med en satsning som dessutom skapar arbete för många människor, säger Ulf Kareliusson, VD, YIT Sverige AB.

Satsningen kommer göras utifrån strikta ekonomiska krav så att varken kommunens hyres- eller skattenivå kommer att påverkas. Målet är att minska energiförbrukning med 20 % för att klara EUs krav som ska vara uppnått till 2020. 

- Att vara med att driva fram att Dalarna tar täten i Sverige som det mest satsande länet på energieffektiva byggnader är mycket intressant. Att dessutom få en nödvändig modernisering av byggnaderna som en bonus är en av orsakerna till att vi startat projektet, säger Göran Wigert kommunchef på kommunen.

Genom projektet får kommunen och det kommunala bostadsbolaget Leksandsbostäder AB också en möjlighet att utveckla fastighetsbeståndet med modern och energieffektiv utrustning som möjliggör en framtida kostnadseffektiv drift och förvaltning av fastigheterna.

Leksands kommun ligger i Dalarna och har drygt 15 900 invånare. Leksandsbostäder AB är ett av kommunen helägt aktiebolag och kommunens största bostadsföretag.

För mer information kontakta:

Daniel Svensson, Affärsutveckling, YIT Sverige AB, tfn: 08-734 11 82
Anders Fagerkrantz, Affärsutveckling, YIT Sverige AB, tfn: 08-705 32 78

Tillbaka