Nyheter 2016

11.05.2016 | 09:00

Caverion övertar drifts- och underhållsansvaret för sjukhusfastigheter i Stockholm

Caverion och Locum har tecknat avtal för totalt sjutton sjukhus, närsjukhus och vårdcentraler i Södra, Centrala och Norra Stockholm.

Uppdraget omfattar bland andra Landstingshuset, Sollentuna-, St. Eriks-, Rosenslunds-, Maria-, Nacka- och Handens Sjukhus. Avtalet är ett Managed Operationsavtal vilket innebär att Caverion tar ett totalansvar över fastigheternas drift och underhåll. Detta inkluderar tillsyn, skötsel samt dygnet runt beredskap och felavhjälpning men även långsiktiga insatser i form av förbättringar av energieffektiviteten.

"Locum är nöjda över att ha upphandlat ett avtal som kommer att ge en hög servicenivå till ett konkurrenskraftigt pris," säger Magnus Colling, upphandlingschef Locum.

"
Det är naturligtvis glädjande att en av våra större kunder har valt att utöka ett redan omfattande samarbete. Jag är övertygad om att våra tidigare erfarenheter från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska komma till stor nytta även i det här uppdraget och att vi kommer att fortsätta leverera hög kvalitet till en viktig samhällsaktör," säger Thomas Lundin, VD Caverion Sverige. 

Avtalet omfattar även ansvar för fastigheternas brandskydd, elsäkerhet och medicinska gaser. Detta i kombination med sjukhusmiljöernas komplexitet ställde höga krav på tillgång till specialistkompetenser som fastighetsingenjörer, energiingenjörer samt koordinering och projektledning.  

"Tack vare våra tidigare erfarenheter från liknande uppdrag och våra väl fungerande processer kunde vi presentera en lösning som både garanterar en hög driftsäkerhet och som samtidigt löser den logistiska utmaningen med att dygnet runt leverera högkvalitativa tjänster till ett stort antal fastigheter utspridda över ett stort område," säger Mikael Smedborn, Distriktschef Caverion Managed Services mitt.

Den totala golvytan beräknas till cirka 260 000 m2 och avtalet sträcker sig över fem år från den första juni 2016 med en option på ytterligare tre år. Värdet beräknas till minst 100 miljoner SEK under de första fem åren.

St Eriks ögonsjukhus

För mer information, kontakta:

Mikael Smedborn
Distriktschef Caverion Managed Services mitt
mikael.x.smedborn@caverion.se
+4687053282

För press- och mediefrågor, kontakta

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef
erika.a.bjornespass@caverion.se
+46730509285

Tillbaka