Nyheter 2016

20.04.2016 | 10:00

Caverion tecknar avtal om teknisk förvaltning på Bergvik köpcenter i Karlstad

Caverion och Newsec har tecknat avtal rörande teknisk förvaltning av köpcentret Bergvik i Karlstad. Avtalet sträcker sig från april 2016 till december 2018 och omfattar service, underhåll och felavhjälpning på en total golvyta av cirka 44 000 m2.

Vi har kunnat presentera en ömsesidigt fördelaktig lösning som fullt ut utnyttjar Caverions samlade tekniska kompetens och som ger kunden en helhetslösning med en kontaktyta. Därmed kan uppdragets alla delar effektivt samordnas vilket underlättar för kunden, säger Christer Carlsson, distriktschef Caverion Karlstad.

Slutkunden är Eurocommercial och avtalet omfattar tjänster inom teknikområdena värme och sanitet, ventilation och luftbehandling, kyla, el, informations- och kommunikationsteknik, säkerhet och skydd samt automation. Bergvik köpcenter Karlstad

För mer information, kontakta

Karolin Skäre
Teknisk förvaltare, Caverion
karolin.skare@caverion.se
054 556 216

För press- och mediefrågor, kontakta

Carl Mossberg
Kommunikatör
carl.g.mossberg@caverion.se
08 705 90 28

Tillbaka