Verksamhet

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och infrastruktur.

För närvarande utvecklar Caverion sin framtida affärsmix med fokus på tekniska installationer och underhåll, stora projekt med heltäckande tekniklösningar och managed services.

Våra tjänster och lösningar används i kommersiella, industriella och offentliga byggnader såväl som i bostadshus. Våra processer säkerställer kontinuitet, säkra, hälsosamma och bekväma miljöer, optimerad funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Vi säkerställer att fastigheter är funktionella, säkra och energieffektiva och tar samtidigt värdet i beaktande under hela fastighetens livscykel.

Caverion har en omfattande och varierad kundbas. Våra kunder inkluderar fastighets- ägare och utvecklare, fastighetsbrukare, generalentreprenörer, offentliga institutioner och industriföretag.

Service under hela livscykeln

Vi förstår byggnaders komplexitet och besitter teknisk och administrativ kompetens i alla tekniska discipliner genom hela livscykeln.

Vi förvaltar fastighetens hela livscykel, från enskilda system till avancerade helhetslösningar. Vi kan ansvara för design och installation av tekniska system och helhetslösningar, såväl som för service och underhåll av fastigheten eller industrianläggningen.

Rik erfarenhet av industriella processer

Vi levererar tekniska system och processer till alla industriområden och utvecklar och tillverkar industrikomponenter som rör, lagringstankar och ångpannor. Vi erbjuder ett brett utbud av underhållstjänster, från individuellt anpassade åtaganden till komplett underhåll av produktionsprocesser, underhållssamarbete och outsourcingtjänster.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss