Caverionkoncernen

Caverions tjänster och lösningar gör byggnader smarta och hållbara.

Vi formas av de miljöer vi har runt omkring oss. Genom att konstruera våra omgivningar smart och hållbart, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln – från design & konstruktion och rådgivande tjänster, till projekt, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management – för byggnader, för infrastruktur och för industrier. Våra beställare stöttas av över 16 000 kunniga medarbetare i 11 länder i norra, östra samt i centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2019 till EUR 2.1 miljarder. Caverions aktier är noterade på Nastaq Helsingfors.

Ett nytt företag med en lång historia


Caverion skapades genom en delning av Building Services och Industrial Services från YIT-koncernen i juni 2013. Bolaget är nytt, men vi har en rik historia och många värdefulla kompetenser i samtliga länder där vi bedriver verksamhet. Caverion är ett verkligt europeiskt företag med rötterna i norra och centrala Europa.

Vi förvaltar livscykeln

Vi förstår byggnaders komplexitet. Vi vet vad som krävs för att skapa användarvänliga, säkra, energieffektiva och bekväma miljöer. Vi förvaltar fastighetens hela livscykel, från enskilda system till avancerade helhetslösningar. Våra lättöverskådliga lösningar säkerställer att slutanvändaren kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi kan ansvara för design och installation av tekniska system och helhetslösningar, såväl som för service och underhåll av fastigheten eller industrin. Våra tjänster täcker alla tekniska discipliner.  

Vår vision är att bli en ledande Europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader, infrastruktur och industrier. 

Baserat på våra intäkter är vi för närvarande det sjätte största fastighetsteknikföretaget i Europa. Vi har en stark tillväxtpotential på de högt fragmenterade marknaderna där vi är verksamma, och vårt mål är att växa både organiskt och genom förvärv.

Finansiell information
För mer information om Caverion Group besök caverion.com.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss