Caverionkoncernen

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader, industrier och infrastruktur i norra, centrala och östra Europa. Våra tjänster och lösningar används i kommersiella, industriella och offentliga byggnader såväl som i bostadshus. Våra processer säkerställer kontinuitet, säkra, hälsosamma och bekväma miljöer, optimerad funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Vår omsättning för 2018 uppgick till cirka 2.2 miljarder euro. Caverion har cirka 15 000 anställda i 10 länder i norra, centrala och östra Europa. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors och Caverions aktier (CAV1V) är noterade på NASDAQ Helsingfors.

Ett nytt företag med en lång historia

Caverion skapades genom en delning av Building Services och Industrial Services från YIT-koncernen i juni 2013. Bolaget är nytt, men vi har en rik historia och många värdefulla kompetenser i samtliga länder där vi bedriver verksamhet. Caverion är ett verkligt europeiskt företag med rötterna i norra och centrala Europa.

Vi förvaltar livscykeln

Vi förstår byggnaders komplexitet. Vi vet vad som krävs för att skapa användarvänliga, säkra, energieffektiva och bekväma miljöer. Vi förvaltar fastighetens hela livscykel, från enskilda system till avancerade helhetslösningar. Våra lättöverskådliga lösningar säkerställer att slutanvändaren kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi kan ansvara för design och installation av tekniska system och helhetslösningar, såväl som för service och underhåll av fastigheten eller industrin. Våra tjänster täcker alla tekniska discipliner.  

Vår vision är att bli en ledande Europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader, infrastruktur och industrier. 

Baserat på våra intäkter är vi för närvarande det sjätte största fastighetsteknikföretaget i Europa. Vi har en stark tillväxtpotential på de högt fragmenterade marknaderna där vi är verksamma, och vårt mål är att växa både organiskt och genom förvärv.

Finansiell information
För mer information om Caverion Group besök caverion.com.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss