Historien - från YIT till Caverion

1901 bildades Allmänna Ingeniörsbyrån i Stockholm, 1912 öppnades ett kontor i Helsingfors och namnet översattes då till Yleinen Insiniööritoimisto, med förkortningen YIT.

2001 köpte YIT dåvarande Calor AB i Sverige och två år senare, 2003, köpte koncernen ABB Building Systems verksamheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Baltikum och Ryssland.

YIT Sverige AB bildades 1 oktober 2004 genom en sammanslagning av YIT Building Systems AB och YIT Calor AB.

Caverion bildades genom separation av segmenten Building Systems och Industrial Services från YIT Group i juli 2013.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss