Om Caverion

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för byggnader, industriprocesser och infrastruktur.

Vårt unika tjänsteerbjudande omfattar hela livscykeln, från design till konstruktion till underhåll.

Vår vision är att vara förstahandsvalet när våra kunders, medarbetares, partners och investerares omvärld digitaliseras.

Under 2017 omsatte vi cirka 2.3 miljarder EUR. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 10 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.

Vision

Mission

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss