Ingrid Nordfeldt liggande.jpg
29.01.2024 Pressmeddelande

Ingrid Nordfeldt tar över rollen Head of Legal Caverion Sverige

Goda, korrekta affärer och regelefterlevnad är viktiga byggstenar för nöjda kunder och en hållbar bransch. I detta är en stark legalfunktion avgörande. Caverion Sverige har idag ett välfungerande team som Ingrid sedan december 2018 varit en framträdande del av.

"Jag är övertygad om att Ingrids engagemang och kompetens i stort kommer att bidra till stabilitet både för oss och våra kunder", säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Ingrid har en bakgrund inom entreprenad- och fastighetsbranschen och från två olika advokatbyråer vilket bidragit till arbetet i Caverion Sverige. Ingrid blir genom uppdraget också en del av den svenska ledningsgruppen.

"Jag är glad och stolt över att få förtroendet och möjligheten att fortsätta arbetet med att utveckla juristfunktionen för att ytterligare kunna stärka upp Caverions affär", säger Ingrid Nordfeldt.

Ingrid tar över rollen från 1 februari och nuvarande interim Head of Legal, Jonas Erlandsson, övergår därmed under en period till rollen som interim bolagsjurist och avslutar sedan under året sitt konsultuppdrag i Caverion Sverige.

"Jag vill passa på att tacka Jonas för fina insatser som Head of Legal under den här tiden. Vi har i dag ett starkt och kunnigt team som fullt ut stöttar vår affär, och jag önskar Jonas lycka till och Ingrid välkommen i sitt nya uppdrag", avslutar Uno Lundberg.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter