Signing Saab.png Signering på Saabs huvudkontor av FM-avtal. Från vänster till höger: Uno Lundberg, vd Caverion, Charlotta Björklund Head of Operational Excellence Saab, Christian Luiga CFO och vice vd Saab samt AnnaCarin Grandin Group CEO & President Coor.
16.04.2024 Pressmeddelande

Caverion tecknar rikstäckande avtal för teknisk drift av Saabs fastigheter - stärker positionen som en av Sveriges största leverantörer inom teknisk FM

Caverion har tecknat ett Facility Management-avtal med Saab AB inom teknisk FM. Caverion ansvarar från 2 december 2024 för drift och förvaltning av Saabs fastigheter, vars verksamhet omgärdas av högt ställda säkerhetskrav. Som rikstäckande partner kommer Caverion leverera tjänster från norr till söder.

Caverion har bred erfarenhet inom Facility Management och av att arbeta i kritiska produktionsmiljöer där vi säkerställer kontinuitet i våra kunders verksamhet och optimerar värdet på fastigheterna utifrån ett livscykelperspektiv. Vi är en engagerad partner som arbetar nära våra kunder för att bidra till deras långsiktiga strategi.

”Vi är glada och hedrade över förtroendet. Vår uppgift, som en av Sveriges största leverantörer inom teknisk FM, är att leverera effektiva tjänster och proaktivt lösa utmaningar så att Saab kan fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet. Detta för att Saab ska kunna bibehålla eller öka värdet på sina fastigheter”, säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Saab är världsledande i flera discipliner inom militära och civila produkter och lösningar och Sveriges största företag inom försvarsindustrin. Saabs system och produkter är idag i stor utsträckning en del av vårt militära försvar med en avgörande betydelse för Försvarsmaktens möjligheter att verka i kris, under höjd beredskap eller väpnat angrepp.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85 Marcus Sandlund Head of Commercial Caverion Sverige marcus.sandlund@caverion.com +46 70 088 73 75
Prenumerera på nyheter