Assemblin Caverion Group (12).jpg
04.06.2024 Pressmeddelande

Caverion Sverige fokuserar på Facility Management och avtalsservice när Assemblin Caverion Group vidareutvecklar kunderbjudandet i sina svenska verksamheter

I syfte att skapa en stark och konkurrenskraftig plattform i Sverige genomför Assemblin Caverion Group en specialisering av sina verksamheter i Sverige och renodlar erbjudandet under respektive varumärke.

Den 5 mars offentliggjordes att Caverion och Assemblin ska kombineras till ett bolag, Assemblin Caverion Group, som sammantaget blir Nordeuropas ledande tekniska service- och installationsföretag. De båda varumärkena Caverion och Assemblin kommer att behållas, och verksamheten i Sverige kommer fortsättningsvis att drivas genom fyra divisioner: Caverion Sverige, Assemblin El, Assemblin VS och Assemblin Ventilation. I syfte att skapa ett tydligt kunderbjudande samt starka, konkurrenskraftiga leveransorganisationer i Sverige kommer Caverions och Assemblins verksamheter att renodlas sinsemellan.

Utgångspunkten för förändringen har varit att tillvarata de styrkor som finns i Caverions och Assemblins befintliga verksamheter. De tre divisionerna under varumärket Assemblin fortsätter med projektuppdrag och viss grundservice medan Caverion Sverige fokuserar på teknisk Facility Management och avtalsservice. 

"Vi vill göra vårt gemensamma erbjudande tydligt för våra kunder och utveckla effektiva och fokuserade leveransorganisationer. Assemblin har byggt upp en framgångsrik organisation för installation och grundservice samtidigt som Caverion har en mycket stark service- och FM-verksamhet. Tillsammans vill vi fortsätta utveckla smarta, digitala och hållbara tekniska tjänster och lösningar som följer våra kunders livscykel" säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Organisationsförändringarna är föremål för fackliga förhandlingar och den nya organisationen träder i kraft under hösten.

Om Caverion

Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln – från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management – för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från tio länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2023 till 2.5 miljarder euro. 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av cirka 22 000 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Läs mer på assemblincaverion.com.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Allthin, SVP och vd Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 Andreas Aristiadis, SVP och vd Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se, +46 10 475 20 12 Håkan Ekvall, SVP och vd Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, +46 70 935 99 77 Uno Lundberg, SVP och vd Caverion Sverige, uno.lundberg@caverion.com, +46 70 497 41 13 Erika Björnesparr, Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige, erika.a.bjornesparr@caverion.com,+46 73 050 92 85 Åsvor Brynnel, EVP, Kommunikation, HR och Hållbarhet på Assemblin Caverion Group, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48
Prenumerera på nyheter