04.10.2021 Pressmeddelande

Skellefteå Kraft väljer Caverion som installatör av laddinfrastruktur vid OKQ8:s servicestationer

 

I takt med att samhället elektrifieras skapar Skellefteå Kraft och OKQ8 utökade möjligheter att ladda elbilar snabbt och smidigt längs Sveriges vägar.

"Under hösten gick startskottet för den största utbyggnaden av laddinfrastruktur i landet när Skellefteå Kraft och OKQ8 tillsammans påbörjade etableringen av snabbladdare i OKQ8:s stationsnätverk. Det är en omfattande utbyggnad som inkluderar hela Sverige, från norr till söder", säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Närbild på laddkabel i ladduttag på liten elbil

För att verkställa utbyggnadens första fas har Skellefteå Kraft utsett Caverion som leverantör för installationen av snabbladdare. Caverions åtagande säkerställer att infrastruktur och elnät sammanlänkas. Omfattning är 11 fordonsladdare år 2021 och ytterligare 75 under 2022.

"Vi lägger stort fokus på hållbarhet och smart teknik och utvecklad laddinfrastruktur är en viktig del i en hållbar stad.  E-mobility är ett mycket spännande område för oss och vi följer löpande den tekniska utvecklingen för att göra vår del i att öka andelen mer miljövänliga bilar", säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige. 

Detta är ett resurskrävande arbete som kräver avancerad planering, koordinering och lyhördhet.

"De aktörer som vi väljer att arbeta med är med och skapar förutsättningar för hållbart resande. I vårt arbete att göra laddinfrastrukturen tillgänglig i hela landet krävs ett framgångsrikt samarbete. I slutändan handlar allt om att göra det enkelt att ställa om till förnybart och göra hållbara val", säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Den totala omfattningen av Skellefteå Kraft och OKQ8:s laddnätverk är 800 laddstolpar på 300 servicestationer i Sverige samt 300 laddstolpar på 100 servicestationer i Danmark. Laddarna är så kallade snabbladdare och har en effekt på 150 KW. Laddnätverket bedrivs och underhålls av Skellefteå Kraft.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter