26.08.2021 Articles

Östersjön - i Caverions hjärtaÖstersjön är ett vackert havslandskap med tusentals öar och ett mångsidigt ekosystem som länkar samman länder och kulturer. Varje strand som finns i Östersjön är hem för Caverion och på så sätt vårt geografiska hjärta. Du kan göra insatser för att skydda Östersjön genom att besöka Caverion Smart City här.

En sjö med strandpromenad i svensk småstad i bakgrunden

Bygg upp och skydda det ömtåliga ekosystemet

Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen. Varje sommar tar blågröna alger över stora delar av havet, vilket gör vattnet obeboelig för andra arter. Klimatförändringar påskyndar skadlig inverkan på detta känsliga ekosystem. Vi måste stärka och skydda Östersjön för att skapa hälsosamma, hållbara miljöer för de människor och ekosystem som bor och finns runt havet.

Hur vi bygger våra omgivningar kan ge positiva effekter

Ju mer vi samarbetar för ett renare hav, desto bättre. Det är bara genom gemensamma ansträngningar tillsammans med våra kunder, med privatpersoner, med företag och regioner som vi kan förbättra tillståndet i vårt älskade innanhav. Caverion har ett ambitiöst mål - att vårt klimatbidrag, via våra lösningar, ska vara 10 gånger större än vår klimatpåverkan. 

Utbildning spelar en viktig roll för att påverka politik och beteenden, så vi bjuder in dig och dina vänner att utforska vår interaktiva smarta stad. Caverion Smart City visar många sätt vi kan göra våra omgivningar smartare, mer hållbara och hur vi kan minska utsläppen.

Caverions Östersjökampanj

För att fira internationella Östersjödagen har vi beslutat att lägga till ett extra incitament för att lära oss om hållbara och smarta städer! När du utforskar tre platser i Caverion Smart City skänker Caverion tack vare dig pengar till John Nurminen Foundations insatser för att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer.

Besök Caverion Smart City och hjälp oss rädda Östersjön

Stötta viktiga insatser för Östersjön genom att besöka Caverion Smart City!

Gör såhär:

  1. Gå till Caverion Smart City
  2. Klicka på tre platser för att lära dig mer om hur du kan öka hållbarheten i våra omgivningar. Genom att klicka på platserna samlar du “Gröna poäng”.
  3. När du samlat tre gröna poäng går 3 euro till vår donationspott för Östersjön! Med andra ord donerar vi 3 euro för varje besökare som under kampanjens gång lär sig mer om tre platser och hur tekniska lösningar bidrar till en hållbar omvärld.

Vi ses i Caverion Smart City!

 

Klippor vid havet på sensommaren
 

 

Denna kampanj är avsedd att öka medvetenheten om smarta lösningar i staden som bidrar till hållbara omgivningar. Gröna poäng som intjänats genom missbruk av kampanjsajten (t.ex. bots, repetitiv klicksurfning, etc.) räknas inte. Caverion ansvarar för den slutliga donationen, som kommer att meddelas 2022.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, kontakta communications@caverion.com
Prenumerera på nyheter