caverion new website.jpg
04.02.2021 Pressmeddelande

Hur kan fastigheter, industrier och infrastruktur möta EU:s klimatdirektiv? Hur kan digitalisering och fastighetsteknik bidra till hållbarhetsmål? Är min byggnad trygg, tilltalande och användarvänlig?

Hur kan fastigheter, industrier och infrastruktur möta EU:s ambitiösa klimatdirektiv? Hur kan digitalisering och fastighetsteknik bidra till att uppnå hållbarhetsmål? Är min byggnad trygg, tilltalande och användarvänlig? 
 
Dessa frågor och fler där till står högt på dagordningen för investerare, fastighetsägare, hyresgäster och boende och är också några av de frågor som Caverion täcker in via sin nya websida, caverion.se.

Fastigheter är en integrerad del i vårt samhälle, de erbjuder skydd, trygghet och hälsosamma arbetsmiljöer. Industrier och infrastruktur är ryggraden i vårt vardagsliv. Men, enligt EU:s beräkningar bär också städer ansvaret för över 70% av de globala koldioxidutsläppen där merparten kommer från industri-, transport- samt fastighetssektorn. Detta är en enorm utmaning, och alla involverade behöver agera. 

"Att göra våra urbana omgivningar mer hållbara är den starkaste motorn vi har för att mildra klimatförändringar och för att skapa hälsosamma miljöer för arbete och fritid för kommande generationer", säger Ines Pettigrew, VP of Marketing, CX & Sales, Caverion Group.

 

Fastigheter och industrier förändrar spelplanen för hållbarhet

Utvecklare och ägare inom både fastighets- och industrisektorn kommer lyckas. Det finns sätt att möta slutanvändarens behov och agera snabbt, när det gäller hållbarhetsfrågor.

Behoven ser annorlunda ut idag. Digitalisering och innovativ smart teknik formar fastighetens prestation ur perspektivet koldioxidneutralitet och gör byggnaden användarcentrerad genom hela livscykeln. För industriägare är det avgörande att optimera produktionen, att skapa kvalitet och nytta via planerat, förebyggande underhåll samt att ha rätt IoT-lösningar och livscykelprojekt på plats.

Många är utmaningarna. Vi välkomnar dig att utforska hur vi tar oss an och löser utmaningar via olika scenarier i allt från kraftverk till sjukhus, från datacenter till sportarenor, från kontorsfastigheter till förskolor. Caverion har beslutat sig för att kämpa mot klimatförändringar också genom att sätta sina egna, ambitiösa hållbarhetsmål: 2030 kommer Caverions positiva klimatavtryck vara 10 gånger större än vårt eget fotavtryck. Hur? Läs mer på caverion.se

Utforska vårt nya caverion.se
Hitta ditt framtidsjobb på https://karriar.caverion.se/
Synpunkter eller frågor? Kontakta oss på hej@caverion.com

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter