Juha Mennander på Caverion och Raphael Cameron på RPH Linc poserar för en bild
01.07.2021 Pressmeddelande

Caverion förvärvar verksamheten i RPH Linc AB i Sverige och stärker därigenom sitt erbjudande inom avancerade högsäkerhetslösningar

 

Caverion har idag övertagit verksamheten i det svenska företaget RPH Linc AB. RPH Linc, är en systemintegratör inom säkerhetssystem och avancerade säkerhetslösningar för företags- och multisite-kunder samt för offentlig sektor.

RPH Linc grundades 1999 som ett IT-konsultbolag med huvudsaklig uppgift att bedriva långsiktiga, världsomspännande specifika uppdrag, för att därefter vidare utvecklas till att förse säkerhetssektorn med komplexa systemintegrationer. RPH Linc och Caverion har en lång historia av samarbete inom säkerhetssektorn.
I slutet av mars 2020 omsatte RPH Linc cirka 3 miljoner EUR. Parterna är överens om att inte uppge köpeskillingen.

Förvärvet utökar Caverions kunskap inom området smarta, IT-baserade, tekniska tjänster, ett område där Caverion redan har djup kompetens. Caverions omfattande resurser och utvecklade ISO-processer stärker ytterligare leveransen. Båda företagens kunder kommer att gagnas av utvecklingen. Ytterligare specialistkunskap inom säkerhetslösningar adderas till Caverions säkerhetsteam samtidigt som RPHs lösningar kan skalas upp med hjälp av Caverions landsomfattande nätverk av kunder inom olika segment.

"För oss på RPH Linc blir detta ett naturligt steg framåt och en spännande utveckling. Våra kunskaper kommer att berika Caverions redan starka utbud - tillsammans blir vi mycket starkare", säger Raphael Cameron, CEO, RPH Linc.

"Förvärvet stärker vår satsning inom smarta, hållbara, digitala tjänster där spetskompetens är avgörande. Vi ser stora möjligheter att skala upp den erfarenhet RPH Linc byggt upp under flera års tid. Verksamheten kommer att bilda en egen, specialiserad enhet inom Caverion. RPH Linc använder samma plattform som Caverion, vilket kommer att underlätta samarbetet. RPH Linc har utvecklat smarta anpassningar i plattformen och vi flyttar, genom företagets specialistkompetens, fram våra positioner inom integrerade säkerhetssystem med fokus passage och tillträdeskontroll", säger Juha Mennander, vd, Caverion Sverige AB.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, kontakta: Juha Mennander, vd Caverion Sverige AB, tel. +46706521203, juha.mennander@caverion.com Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef, Caverion Sverige, tel. +46730509285, erika.a.bjornesparr@caverion.com
Prenumerera på nyheter