okq8 logo mot himmel 1000 x 667.jpg
14.12.2017 Pressmeddelande

Caverion och OKQ8 Scandinavia tecknar serviceavtal för över 450 anläggningar

Caverion och OKQ8 Scandinavia tecknar serviceavtal för över 450 anläggningar

Avtalet är ett funktionsavtal vilket innebär att Caverion ansvarar för funktionen för alla tekniska system på mer än 450 anläggningar i hela landet. Värdet kommer inte offentliggöras.  

"Vi är naturligtvis mycket nöjda med att kunna fortsätta och fördjupa det framgångsrika partnerskapet med OKQ8 Scandinavia. Som i många andra avtal har nyckeln till framgång varit våra kompetenta och engagerade medarbetare. Många av dem har gång efter gång gjort sitt yttersta för att säkerställa hög kvalitet i leveransen till en viktig kund. Jag är övertygad om att det engagemanget kommer att fortsätta även i det nya avtalet," säger Klas Tocklin, VD Caverion Sverige.

"Vi är glada över att ha tecknat ett nytt serviceavtal avseende drift och avhjälpande underhåll för våra fastigheter med Caverion. Avtalet har tecknats efter en större upphandling med stort engagemang från alla inblandade parter. Vi är övertygade om att vi genom det nya samarbetet kommer att erhålla en högre servicegrad samt ett mer kostnadseffektivt och långsiktigt fastighetsunderhåll med fokus på energieffektiviseringar som passar väl in i våra hållbarhetsmål," säger Rasmus Billborn, Head of Engineering på OKQ8 Scandinavia.

Anläggningar som omfattas av det nya avtalet är 202 bemannade och 160 obemannade drivmedelsstationer samt ytterligare 90 fastigheter i direkt anslutning. Caverion och OKQ8 Scandinavia har idag ett serviceavtal som sträcker sig till och med februari 2018. Utöver det uttalade ansvaret för de tekniska installationernas funktion, lägger det nya avtalet även större fokus på energieffektivisering och utveckling av entreprenaden.

För mer information, vänligen kontakta

Klas Pamp
Ansvarig Nationella kunder Caverion Sverige
+46 722 35 80 80
klas.pamp@caverion.com

För press- och mediefrågor, vänligen kontakta

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef, Caverion Sverige
+46 73 050 92 85
erika.a.bjornesparr@caverion.com

Alexandra William-Olsson
Head of Communications, OKQ8 Scandinavia
+46 70 168 19 27
Alexandra.william-olsson@okq8.se

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter