caverion_vantaa-424 (ID 690) (1).jpg
19.04.2017 Pressmeddelande

Caverion bidrar till rent vatten på Gotland

Caverion bidrar till rent vatten på Gotland 

Har tecknat avtal med Region Gotland om el- och styr och reglerinstallationer till nytt avloppsreningsverk i Klintehamn.

Avtalet omfattar installationer av el och styr och regler till det nya avloppsreningsverket i Klintehamn på södra Gotland.

- Vattenfrågan är ständigt aktuell på ön och i det här uppdraget blir vårt bidrag till samhällsnyttan extra tydlig, säger Fredric Dahlgren, distriktschef på Caverion.

Installationerna beräknas påbörjas i början av maj och uppdraget pågår till slutet av juni 2018. Värdet beräknas till cirka 6 miljoner SEK och avtalet är ett samarbete mellan Caverions distrikt på Gotland och i Nyköping.

- Vi har gjort en hel del jobb tidigare med reningsverk och vattenverk och då kunnat förstärka vår lokala kompetens med kollegor från fastlandet. Det är en styrka att kunna ta in extra resurser från hela landet. Det har gett en lösning med hög kvalitet och kostandseffektivitet som i slutändan kommer gotlandsborna till nytta, avslutar Fredric.

Reningsverket utökas även med en ny bassäng inför uppförandet av Sveriges största avsaltningsverk. Avsaltningsverket beräknas tas i drift till sommaren 2019 och kommer då ha en kapacitet på 20 000 abonnenter.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Fredric Dahlgren Distriktschef Caverion Gotland +46 498 288 268 fredric.g.dahlgren@caverion.com 
Prenumerera på nyheter